Trình độ: Ôn thi đại học điểm 6-8

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 5 bài

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao

  0 (0)

 • 5 sinh viên ghi danh
 • Được tạo bởi: Administrator
 • Cập nhật lần cuối: 18-09-2018
 • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 6-8
 • Trình độ: Lớp 10

Danh sách các bài học

 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P1) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P2) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P3) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P4) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao (P5) 20 câu hỏi

Mô tả

100 câu trắc nghiệm Động học chất điểm nâng cao

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử cơ bản

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
16

Miễn phí

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử nâng cao

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
20

Miễn phí

0
11

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

3.5 Trung bình

2 đánh giá

589 sinh viên

42 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Các khóa khác của thầy cô