Trình độ: Ôn thi đại học điểm 6-8

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 5 bài

100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao

100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao

  0 (0)

 • 2 sinh viên ghi danh
 • Được tạo bởi: Kiều Thị Lụa
 • Cập nhật lần cuối: 28-10-2018
 • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 6-8
 • Trình độ: Lớp 11

Danh sách các bài học

 • 100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P1) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P2) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P3) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P4) 20 câu hỏi
 • 100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao (P5) 20 câu hỏi

Mô tả

100 câu trắc nghiệm Mắt - Các dụng cụ quang nâng cao

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

0
4

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

K

0 Trung bình

0 đánh giá

8 sinh viên

17 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét