Trình độ: Ôn thi đại học điểm 6-8

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 5 bài

125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao

125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao

  0 (0)

 • 3 sinh viên ghi danh
 • Giáo viên: Kiều Thị Lụa
 • Cập nhật lần cuối: 29-03-2019
 • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 6-8
 • Trình độ: Lớp 11

Danh sách các bài học

 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P1) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P2) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P3) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P4) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P5) 25 câu hỏi

Mô tả

125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao

Các khóa học tương tự

Các khóa bán chạy

Nền tảng toán 9

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 18-09-2018
0
19

Miễn phí

test lai upload video

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 29-03-2019
0
5

Miễn phí

Nền tảng vật lý 7++

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 10-04-2019
0
12

499,000 VNĐ

Thông tin giáo viên

K

0 Trung bình

0 đánh giá

11 sinh viên

17 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%