Trình độ: Ôn thi đại học điểm 6-8

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 5 bài

125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao

125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao

  0 (0)

 • 1 sinh viên ghi danh
 • Được tạo bởi: Kiều Thị Lụa
 • Cập nhật lần cuối: 21-10-2018
 • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 6-8
 • Trình độ: Lớp 10

Danh sách các bài học

 • 125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao (P1) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao (P2) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao (P3) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao (P4) 25 câu hỏi
 • 125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao (P5) 25 câu hỏi

Mô tả

125 câu trắc nghiệm Oxi - Lưu huỳnh nâng cao

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử cơ bản

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
16

Miễn phí

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử nâng cao

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
20

Miễn phí

0
11

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

K

0 Trung bình

0 đánh giá

8 sinh viên

17 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét