Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 3 bài

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

    0 (0)

  • 1 sinh viên ghi danh
  • Giáo viên: Ken
  • Cập nhật lần cuối: 29-03-2019
  • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
  • Trình độ: Lớp 10

Danh sách các bài học

  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P1) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P2) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P3) 20 câu hỏi

Mô tả

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa bán chạy

Nền tảng toán 9

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 18-09-2018
0
19

Miễn phí

test lai upload video

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 29-03-2019
0
5

Miễn phí

Nền tảng vật lý 7++

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 10-04-2019
0
12

499,000 VNĐ

Thông tin giáo viên

K

3.5 Trung bình

2 đánh giá

607 sinh viên

45 khóa học

Ken

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Các khóa khác của thầy cô

Nền tảng vật lý 7++

0 (0)

499,000 VNĐ

Nền tảng toán 9

0 (0)

Miễn phí

test lai upload video

0 (0)

Miễn phí