Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 3 bài

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

    0 (0)

  • 1 sinh viên ghi danh
  • Được tạo bởi: Administrator
  • Cập nhật lần cuối: 12-09-2018
  • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
  • Trình độ: Lớp 10

Danh sách các bài học

  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P1) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P2) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P3) 20 câu hỏi

Mô tả

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử cơ bản

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
16

Miễn phí

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử nâng cao

00:00:00
Cập nhật 21-09-2018
0
20

Miễn phí

0
11

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

3.5 Trung bình

2 đánh giá

589 sinh viên

42 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Các khóa khác của thầy cô