Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 3 bài

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

    0 (0)

  • 1 sinh viên ghi danh
  • Được tạo bởi: Administrator
  • Cập nhật lần cuối: 06-11-2018
  • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
  • Trình độ: Lớp 10

Danh sách các bài học

  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P1) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P2) 25 câu hỏi
  • 70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản (P3) 20 câu hỏi

Mô tả

70 câu trắc nghiệm Cacbon - Silic cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử cơ bản

00:00:00
Cập nhật 05-11-2018
0
16

Miễn phí

100 câu trắc nghiệm Nguyên tử nâng cao

00:00:00
Cập nhật 06-11-2018
0
20

Miễn phí

0
20

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
21

Miễn phí

0
10

Miễn phí

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

3 đánh giá

692 sinh viên

47 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

Các khóa khác của thầy cô