Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 3 bài

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

    0 (0)

  • 1 sinh viên ghi danh
  • Được tạo bởi: Lê Minh Nguyệt
  • Cập nhật lần cuối: 13-10-2018
  • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
  • Trình độ: Lớp 11

Danh sách các bài học

  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (P1) 25 câu hỏi
  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (P2) 25 câu hỏi
  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (p3) 25 câu hỏi

Mô tả

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

0
4

Miễn phí

Các khóa bán chạy

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm cơ bản

00:00:00
Cập nhật 29-08-2018
0
17

Miễn phí

0
7

Miễn phí

150 câu trắc nghiệm Este - Lipit cơ bản

00:00:00
Cập nhật 30-08-2018
0
107

Miễn phí

Thông tin giáo viên

L

0 Trung bình

0 đánh giá

5 sinh viên

7 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét