Trình độ: Ôn thi đại học điểm 5-6

Học liệu: 0

Trắc nghiệm: 3 bài

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

    0 (0)

  • 1 sinh viên ghi danh
  • Giáo viên: Lê Minh Nguyệt
  • Cập nhật lần cuối: 29-03-2019
  • Cấp độ: Ôn thi đại học điểm 5-6
  • Trình độ: Lớp 11

Danh sách các bài học

  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (P1) 25 câu hỏi
  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (P2) 25 câu hỏi
  • 75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản (p3) 25 câu hỏi

Mô tả

75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cơ bản

Các khóa học tương tự

Các khóa bán chạy

Nền tảng toán 9

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 18-09-2018
0
19

Miễn phí

test lai upload video

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 29-03-2019
0
5

Miễn phí

Nền tảng vật lý 7++

0 giờ, 0 phút, 0 giây
Cập nhật 10-04-2019
0
12

499,000 VNĐ

Thông tin giáo viên

L

0 Trung bình

0 đánh giá

5 sinh viên

7 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%