Giáo viên

Trịnh Thị Vui

Bộ môn: Toán

0+

Học viên theo dõi

665+

Bài giảng

+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Trịnh Thị Vui

Nơi công tác

Bộ môn

Toán

Học vị

Email

covuitieuhoc@gmail.com

Khóa học tiêu biểu

Toán 5 - cô Trịnh Thị Vui

Câu chuyện thú vị
BRIEF
LEARNING
KHÓA HỌC CỦA TÔI