Giáo viên

Phạm Minh Thuận

Bộ môn:

0+

Học viên theo dõi

0+

Bài giảng

0+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Phạm Minh Thuận

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

minhthuan2.hnue@gmail.com

Facebook

Khóa học tiêu biểu

Câu chuyện thú vị
BRIEF
LEARNING
KHÓA HỌC CỦA TÔI