Giáo viên

Thầy Nguyễn Đình Long

Bộ môn:

0+

Học viên theo dõi

66+

Bài giảng

+

Năm kinh nghiệm

PROFILE
Đôi nét về tôi

Họ và tên

Thầy Nguyễn Đình Long

Nơi công tác

Bộ môn

Học vị

Email

Toanthaylong0804@gmail.com

Facebook

Câu chuyện thú vị
BRIEF
LEARNING
KHÓA HỌC CỦA TÔI