• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Khóa LUYỆN ĐỀ môn HÓA - Luyện thi THPT QG - Thầy Trần Thế Anh

Giáo viên: Trần Thế Anh

ĐỀ SỐ 01 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 01 - ĐÁP ÁN.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 02 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 02 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 03 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 03 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 04 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 04 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 05 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 05 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 06 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 06 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 07 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 07 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 08 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 08 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 09 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 09 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 10 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 10 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 11 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 11 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 12 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 12 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 13 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 13 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 14 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 14 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 15 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 15 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 16 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 16 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 17 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 17 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 18 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 18 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 19 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 19 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 20 - ĐỀ.pdf Xem Download
ĐỀ SỐ 20 - GIẢI CHI TIẾT.pdf Xem Download
ĐỀ 1.pdf Xem Download
ĐỀ 2.pdf Xem Download
ĐỀ 3.pdf Xem Download
ĐỀ 4.pdf Xem Download
ĐỀ 5 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 6.pdf Xem Download
ĐỀ 7.pdf Xem Download
ĐỀ 8 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 9 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 10 - 30 CÂU.pdf Xem Download
ĐỀ 01.pdf Xem Download
ĐỀ 2.pdf Xem Download
ĐỀ 3.pdf Xem Download
ĐỀ 4.pdf Xem Download
ĐỀ 5.pdf Xem Download
ĐỀ 6.pdf Xem Download
ĐỀ 7.pdf Xem Download
ĐỀ 8.pdf Xem Download
ĐỀ 9.pdf Xem Download
ĐỀ 10.pdf Xem Download

Bình luận

Bùi Thảo Nhi
23:06 - 05/04/2021

Thầy ơi, cho em hỏi có thể dùng quỳ tím hoặ phenolphtalein để phân biệt các dung dịch riêng biệt sau: NaCl, H2SO4, Na2CO3, HCl. Cảm ơn thầy