CHIẾN THUẬT LUYỆN ĐỀ NHƯ NÀO?
Làm đề online
200+ đề thi cực chuẩn, phủ hết các dạng bài thi, bám sát cấu trúc đề thi thật.
Tính giờ theo thời gian thi thực
Chữa đề và
hướng dẫn giải chi tiết
Giúp nhận diện toàn bộ các dạng bài có thể xuất hiện trong đề thi THPT quốc gia 2020
Thành thạo phương pháp, kỹ năng giải nhanh, chính xác
Rèn tâm lý thi thật
với phòng tự luyện online
46,000+ câu hỏi các môn theo từng chuyên đề, dạng bài (100% có đáp án và hướng dẫn giải)
Phòng tự luyện online giúp rèn phản xạ nhanh, kiểm tra trình độ, đánh giá quá trình ôn luyện thường xuyên
LUYỆN ĐỀ MÔN TOÁN
THẦY NGUYỄN QUÝ HUY
Nguyễn Quý Huy
53757
học sinh đã học
Thầy sẽ giảng chậm và thật kỹ. Dù các em lực học ở mức trung bình hay trung bình khá cũng sẽ tiếp thu bài học dễ dàng.
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Thầy sẽ giảng chậm và thật kỹ. Dù các em lực học ở mức trung bình hay trung bình khá cũng sẽ tiếp thu bài học dễ dàng.
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Hệ thống đề: 10 đề cực sát với đề thi thật
Video chữa đề: 40-60 video/môn hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài trong đề thi
Phòng luyện: 10,000 câu hỏi tự luyện có đáp án.
LUYỆN ĐỀ MÔN LÍ
THẦY LÊ XUÂN VƯỢNG
Lê Xuân Vượng
53743
học sinh đã học
Thầy sẽ giúp các em giải quyết mọi dạng bài, rút ngắn thời gian làm bài, bứt phá điểm số.
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Thầy sẽ giúp các em giải quyết mọi dạng bài, rút ngắn thời gian làm bài, bứt phá điểm số.
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Hệ thống đề: 10 đề cực sát với đề thi thật
Video chữa đề: 40-60 video/môn hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài trong đề thi
Phòng luyện: 10,000 câu hỏi tự luyện có đáp án.
LUYỆN ĐỀ MÔN HÓA
THẦY TRẦN THẾ ANH
Trần Thế Anh
53614
học sinh đã học
Thầy sẽ giúp các em nắm chắc và tự tin với kiến thức của mình. Điểm 7, 8 sẽ không phải quá khó!
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Thấy sẽ giúp các em nắm chắc và tự tin với kiến thức của mình. Điểm 7, 8 sẽ không phải quá khó!
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Hệ thống đề: 10 đề cực sát với đề thi thật
Video chữa đề: 40-60 video/môn hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài trong đề thi
Phòng luyện: 10,000 câu hỏi tự luyện có đáp án.
LUYỆN ĐỀ MÔN ANH
CÔ VŨ THANH HOA
Vũ Thanh Hoa
44668
học sinh đã học
Cô sẽ luyện cho các em kỹ năng làm bài Trắc nghiệm Tiếng Anh nhanh và chuẩn xác, trong 2-3 tháng điểm 8-9 không phải chuyện khó
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Cô giúp các em nâng cao khả năng tư duy tránh lỗi, bẫy thường có trong đề, các lỗi sai để dễ dàng đạt điểm cao .
Mục tiêu:
 • - Trang bị chiến thuật luyện đề, kỹ năng vào phòng thi.
 • - Thành thạo, giải nhanh mọi dạng bài.
 • - Đạt điểm tối đa bài thi THPTQG.
 • - Tăng 95% khả năng đỗ Đại học.
Hệ thống đề: 10 đề cực sát với đề thi thật
Video chữa đề: 40-60 video/môn hướng dẫn giải chi tiết từng dạng bài trong đề thi
Phòng luyện: 3,500 câu hỏi tự luyện có đáp án.

Ma trận đề thi các môn

Xem chi tiết...

TOÁN

Chuyên đề Đơn vị kiến thức Dạng bài Cấp độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụn g Vận dụng cao
Hàm số Tính đơn điệu Tìm khoảng đơn điệu của 1 hàm số xác định (hàm đa thức, phân thức, căn thức...) x x

Tìm điều kiện tham số để hàm số đơn điệu trên TXĐ, khoảng, đoạn...
x x x
Cực trị Tìm điểm, giá trị cực trị của 1 hàm số xác định (đa thức, phân thức...) (đề cập đến quy tắc I, II, và những hạn chế, sai lầm trong từng qui tắc )số cực trị của hàm số x x

Tìm tham số m để hàm bậc 3, bậc 4 có CT, số CT, CT thỏa mãn đk cho trước
x x x
Dang bài đặt ẩn phụ đưa về tìm m để hàm bậc hai trên bậc nhất, lượng giác có CT, số CT, CT thỏa mãn đk cho trước

x x
Tiệm cận Tiệm cận đứng, tiệm cận ngang 1 hàm (phân thức;căn thức..) cụ thể: xác định tiệm cận, xác định số tiệm cận... x x

Định m để hàm số (hàm phần thức, hàm phân thức chứa hàm lượng giác, căn thức...) có tiệm cận, có tiệm cận thỏa mãn điều kiện về đại số, hình học...
x x x
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất Tìm trực tiếp min, max của hàm xác định trên khoảng, đoạn, TXĐ x x

Dạng toán chứa tham số (tìm m để hàm số đạt min max trên khoảng đoạn,..)
x x x
Ứng dụng min, max trong các bài toán thực tế

x x
Tương giao Tương giao của hàm bậc ba với một đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm
+ bài toán chứa tham số)
x x x x
Tương giao của hàm trùng phương với môt đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số) x x x x
Tương giao hàm bậc nhất trên bậc nhất với 1 đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số) x x x x
Tương giao hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối với 1 đường thẳng (xác định trực tiếp tọa độ giao điểm + bài toán chứa tham số)
x x x

Tiếp tuyến Các dạng toán về PTTT khi biết 1 trong 3 yếu tố: hoành độ tiếp điểm, tung độ tiếp điểm, hệ số góc x x

Các dạng toán về PTTT qua 1 điểm
x x
Dạng toán chứa tham số.
x x x
Bảng và đồ thị Nhận diện đồ thị, BBT các loại hàm (bậc 3, bậc 4 trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất) x x

Dựa vào đồ thị xác định hệ số hoặc các mối liên hệ của hệ số x x x x
Nhận diện các yếu tố (đơn điệu, cực trị, tiệm cận, min max, số giao điểm..) trong bảng biến thiên/ đồ thị các loại hàm (bậc 3, bậc 4 trùng phương, bậc nhất/ bậc nhất) x x x x
Điểm đặc biệt của đồ thị Điểm có tọa độ nguyên, điểm cố định, tâm đối xứng... x x x
Mũ - Loga Hàm số mũ - Hàm số Logarit, Hàm số lũy thừa Tập xác định, đạo hàm,tiệm cận của hàm số mũ, hàm số logarit, hàm số lũy thừa x x x
Nhận diện đồ thị
Dựa vào đồ thị xác định cơ số hoặc các mối liên hệ của các cơ số

x x x
So sánh, Biểu thức mũ, logarit, lũy
thừa
Biến đổi, rút gọn, so sánh các biểu thức lũy thừa, mũ, logarit, x x x
Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện cho trước,...

x x
Phương trình mũ - Loga Xác định nghiệm, số nghiệm, mỗi liên hệ giữa các nghiệm.,… x x x
Xác định phương trình tương đương với phương trình đã cho. x x

Tìm điều kiện phương trình mũ - logarit có nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước
x x x
BPT mũ - logarit Xác định tập nghiệm, số nghiệm nguyên, tính chất tập nghiệm,….. x x x
Xác định bất phương trình tương đương với phương trình đã cho, hoặc 2 PT có cùng tập nghiệm,…. x x

Tìm điều kiện bất phương trình có nghiệm, vô nghiệm, hay khoảng nghiệm thỏa mãn điều kiện cho trước,….
x x x
Bài toán ứng dụng thực tế Bài toán về lãi suất, dân số, tăng trưởng, BT liên môn........

x x
Hình học Khối đa diện Xác định đặc điểm của khối đa diện,Khối đa diện đều (số đỉnh, mặt,cạnh, mặt đối xứng,…) x x

không gian
Phân chia, lắp ghép khối đa diện x x

Thể tích khối đa diện
(chóp, lăng trụ,….)
Tính trực tiếp thể tích khối đa diện x x x x
Tính gián tiếp thể tích khối đa diện thông qua: tỷ số thể tích, phân chia, lắp ghép khối,….
x x x
Tính tỷ số thể tích,..
x x x

Xác định độ dài cạnh, đường cao,… để thể tích thỏa mãn điều kiện cho trước ( đạt min - max,….)

x x
Khoảng cách Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (trực tiếp hoặc thông qua thể tích khối đa điện)
x x x
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (trực tiếp hoặc thông qua thể tích khối đa điện)
x x x
Góc Xác định số đo (sin, cos, tan,….) góc giữa đường thẳng với mặt phẳng, góc giữa hai đường thẳng, góc giữa mặt phẳng với mặt phẳng
x x x
Bài toán dựng góc (VD: hỏi góc ABC có bằng góc DEF hay không ?)
x x
Thiết diện Xác định thiết diện và tính chất, diện tích của thiết diện,… x x x
Tìm điều kiện để thiết diện thỏa mãn điều kiện cho trước,…

x x
Bài toán thực tế Các bài toán về ứng dụng thể tích trong đời sống,....

x x
Khối tròn xoay Mặt cầu Định nghĩa, các khái niệm, công thức diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu Vị trí tương đối giữa mặt cầu và đường thẳng, giữa mặt cầu và mặt phẳng x x x
Bài toán liên quan đến vị trí tương đối giữa đường, mặt phẳng với mặt cầu,.. x x x
Mặt cầu ngoại tiếp, nội tiếp khối đa diện (khối chóp, khối lăng trụ)
x x x
Mặt trụ - mặt nón Định nghĩa và các khái niệm, tính chất,...
Tính diện tích hình xung quanh, toàn phần và thể tích, độ dài đường sinh,….
x x x
Thiết diện
x x
Hình trụ, hình nón ngoại tiếp hình đa diện
x x x
Bài toán tương quan giữa các hình Khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình phẳng: thể tích, diện tích,….
x x x
Bài toán lồng ghép các khối tròn xoay cơ bản ( VD : mặt cầu ngoại tiếp mặt nón,…..)

x xBài toán thực tế Các ứng dụng tính thể tích, diện tích xung quanh, dt toàn phần của khối tròn xoay trong thực tế

x x
Nguyên hàm - Tích phân Nguyên hàm Định nghĩa, tính chất, sự tồn tại nguyên hàm x x

Xác định nguyên hàm, hệ số hoặc hằng số C của hàm cụ thể,… x x x x
Xác định nguyên hàm của hàm số không cho trước,…
x x x
Tìm nguyên hàm thông qua một số phép biến đổi
x x x
Tích phân Định nghĩa, tính chất tích phân x x

Tính trực tiếp, tìm cận, tìm hệ số trong kết quả, so sánh giá trị tích phân…. x x x x
Tìm tích phân thông qua một số phép biến đổi
x x x
Tính tích phân của hàm số không cho trước,…
x x x
Ứng dụng tích phân Tính diện tích hình phẳng x x x x
Tính thể tích vật thể tròn xoay x x x x
Dựa vào diện tích để xác định, so sánh các đặc tính của đồ thị,…
x x x
Bài toán thực tế Ứng dụng tích phân trong các bài toán kết hợp liên môn, chuyển động, nhiệt độ....
x x x
Số phức Dạng đại số Các định nghĩa: số phức, số phức bằng nhau, số phức liên hợp, môđun của số phức x x

Các phép toán số phức x x x x
Dạng hình học Điểm biểu diễn của số phức; Tập hợp điểm biểu diễn số phức
x x x
Ứng dụng số phức vào các bài toán tìm điềm, tìm min max,….

x x
Giải phương trình phức Giải phương trình bâc 2, bậc 3, phương trình trùng phương với hệ số thực, x x

Nghiệm thỏa mãn điều kiện
x x x
Hình học Oxyz Hệ tọa độ
trong không gian
Tọa độ của điểm, của vectơ; tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng x x x
Phương trình mặt phẳng Vectơ pháp tuyến, vị trí tương đối mặt phẳng x x x
Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến: đường, mặt, mặt cầu, điểm ..... x x x x
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng, góc giữa 2 mặt,k/c 2 mp
x x x
Phương trình đường thẳng Xác định các yếu tố cần thiết khi viết PT đường thằng Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng,…. x x x
Khoảng cách giữa 2 đường chéo nhau, góc giữa 2 đường thẳng
x x x
PTĐT có kết hợp nhiều yếu tố (về điểm, mặt phẳng, mặt cầu, góc, khoảng cách...) x x x x
Vị trí tương đối giữa đường và
mặt
Song song, cắt nhau, đường thuộc mặt, góc giữa đường và mặt,k/c dg tới mặt x x x
Mặt cầu Phương trình mặt cầu, và xác định các yếu tố liên quan x x x x

Vị trí trương đối mặt cầu với mặt phẳng, mặt cầu với đường thẳng x x x x
Các bài toán khác Tìm hình chiếu của: điểm xuống mặt, đường xuống mặt, quỹ tích các điểm...
x x x

Tìm điểm, mặt, đường đối xứng...
x x x

Các bài toán về min max,...

x x
Lượng giác Hàm số lượng giác Tính tuần hoàn,Tính chẵn lẻ x x x
Phương trình lượng giác Tìm nghiệm,điểm biểu diễn nghiệm, tổng nghiệm,.. Các bài toán liên quan đến việc tìm nghiệm x x x
Bài toán chứa tham số liên quan đến điều kiện của tập nghiệm

x x
Tổ hợp
- Xác suất - Nhị thức
Newton
Hoán vị -
chỉnh hợp- tổ hợp
Bài toán đếm (đếm người, đếm số,……)
x x x
Dạng toán về biểu thức, đẳng thức tổ hợp, phương trình, bất phương trình tổ hợp,…
x x x
Nhị thức newton Dạng toán về hệ số trong khai triển: tìm hệ số , hệ số lớn nhất, nhỏ nhất, tổng,…. trong khai triển
x x x
Kết hợp sử dụng đạo hàm tích phân tính tổng hữu hạn

x x
Các bài toán kết hợp nhiều yếu tố (đẳng thức tổ hợp với nhị thức newton,...)
x x x
Xác suất Tính trực tiếp xác suất thông qua các quy tắc: cộng, nhân,…
x x x
Bài toán xác định các yếu tố thông qua xác suất (cho trước xác suất tính mẫu chung,….)

x x
Dãy số - cấp số Dãy số Xác định tổng, các số hạng và số hạng tổng quát của dãy số x x x
Xét tính tăng giảm của dãy số, Tính bị chặn của dãy số
x x x
Cấp số cộng - Cấp số nhân Xác định các thành phần của cấp số, tổng cấp số cộng, nhân (lùi vô hạn) x x x
Bài toán liên môn, ứng dụng thực tế

x x


Dạng toán tính giới hạn hàm số, dãy số cụ thể x x x


Giới hạn Giới hạn dãy số - hàm số Dạng toán tìm điều kiện của tham số để tồn tại giới hạn

x x
Hàm số liên tục Xét tính liên tục, gián đoạn của hàm số + bài toán chứa tham số
x x x
Phép biến hình Phép biến hình Tìm ảnh của điểm, đường (C) qua các phép biến hình: (C) là đường thẳng, đường tròn, Elip....
x x
PT- HPT- BPT Dạng chứa tham số Biện luận nghiệm, số nghiệm, miền nghiệm của phương trình bất phương trình hệ phương trình.

x x
Biện luận miền nghiệm của bất phương trình, hệ phương trình.

x x
Hình học
phảng
Đường thẳng
– đường tròn
Bài toán xác định điểm thỏa mãn yếu tố cho trước,…

x x
Bài toán xác định đường thỏa mãn yếu tố cho trước,…

x x

Chuyên đề Đơn vị kiến thức Dạng bài Mức độ câu hỏi
1 (Nhận biết) 2
(Thông hiểu)
3 (Vận dụng) 4 (Phân tích)
1.DAO ĐỘNG CƠ 1.Đại cương về dao động điều hòa 1.1.Phương trình dao động điều hòa và các đại lượng đặc trưng x x x
1.2.PP VTLG (trục) giải bài toán thời gian, thời điểm
x x x
1.3.PP VTLG (trục) giải bài toán quãng đường x x x
1.4.PP VTLG (trục) giải bài toán quãng đường max, min x x x
1.5.PP VTLG (trục) giải bài toán tốc độ trung bình
x x
1.6.Bài toán số lần vật ở trạng thái cho trước
x x x
1.7.Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời: x, v, a, F x x x x
2.Con lắc lò xo 2.1.Cấu tạo và các đặc trưng (chu kì, tần số) của CLLX x x x
2.2.Cắt ghép lò xo
x x
2.3.Bài toán lò xo nén, dãn
x x
2.4.Chiều dài lò xo - Lực đàn hồi, lực phục hồi
x x x
3.Con lắc đơn 3.1.Cấu tạo và các đặc trưng (chu kì, tần số) của CLĐ x x

3.2.Tốc độ, lực căng, gia tốc
trong dao động điều hòa của CLĐ
x x x x
3.3.Biến thiên chu kì con lắc đơn
(thay đổi chiều dài, vị trí, nhiệt độ)

x x x
3.4.CLĐ chịu tác dụng của
ngoại lực

x x x
3.5.Sự nhanh chậm của đồng hồ quả lắc
x x

4.1.Các đặc trưng năng lượng trong dao động điều hòa x x


4.Năng lượng
trong dao động điều hòa
4.2.Cơ năng dao động điều hòa x x x
4.3.Vị trí, vận tốc của vật khi biết quan hệ về năng lượng
x x
5.Tổng hợp dao động 5.1.Lí thuyết về tổng hợp dao
động
x x x
5.2.Tổng hợp 2 dao động khi biết các dao động thành phần x x x
5.3.Tìm dao động thành phần khi biết dao động tổng hợp
x x
5.4.Cực trị trong tổng hợp dao động, bài toán khoảng cách
x x
6.Các vấn đề khác của dao động 6.1.Dao động tắt dần, cưỡng bức, cộng hưởng ... x x x
6.2.Bài toán va chạm, bài toán chặn

x x
2.SÓNG CƠ HỌC 1.Sóng cơ và sự truyền sóng 1.1.Lí thuyết về sóng cơ, sự
truyền sóng cơ và phương trình truyền sóng
x x x
1.2.Tính toán các đại lượng đặc trưng của sóng cơ học
x x
1.3.Li độ sóng và độ lệch pha dao động của sóng
x x
2.Giao thoa sóng 2.1.Phương trình giao thoa sóng x x x
2.2.Các đặc trưng trong giao thoa sóng x x x
2.3.Tìm số điểm (đường) cực đại giữa hai nguồn
x x
2.4.Tìm số điểm (đường) cực đại trên các đường bất kì

x x
2.5.Tìm khoảng cách ngắn nhất, xa nhất đến một cực đại hoặc
cực tiểu


x x
3.Sóng dừng 3.1.Lí thuyết sóng dừng x x

3.2.Điều kiện có sóng dừng trên
dây
x x

3.3.Tính số nút, số bụng khi có sóng dừng
x x
3.4.Vị trí, khoảng cách các nút (bụng) khi có sóng dừng
x x


3.5.Biên độ của sóng dừng
x x
3.6.Tính toán các đại lượng đặc trưng của sóng khi có sóng dừng
x x
4.Sóng âm 4.1.Sóng âm và các đặc trưng của sóng âm x
x
4.2.Đặc điểm của sóng âm khi truyền trong các môi trường x x
4.3.Cường độ âm và mức cường độ âm x x
3.ĐIỆN XOAY CHIỀU 1.Đại cương về dòng điện xoay chiều 1.1.Lí thuyết về dòng điện xoay chiều và các tính chất cơ bản x x
1.2.Tính các giá trị cực đại, hiệu dụng và tức thời x x x
1.3.Thời gian đèn sáng, tắt
x
2.Các đặc
trưng mạch 1 phần tử
2.1.Tính cản trở và quan hệ pha trong mạch 1 phần tử x x
2.2.Mối quan hệ giữa các giá trị tức thời trong mạch 1 pt
x x
3.Các đặc
trưng mạch 2 phần tử
3.1.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch RC x x
3.2.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch LC x x
3.3.Các đặc trưng và quan hệ
pha trong mạch RL cuộn dây thuần cảm
x x
3.4.Các đặc trưng và quan hệ pha trong mạch RL cuộn dây không thuần cảm
x x x
4.Mạch RLC nối tiếp 4.1.Các đặc trưng của mạch 3
phần tử
x x
4.2.Mối quan hệ về pha giữa u và i trong mạch 3 pt có cuộn dây thuần cảm
x x x
4.3.Mối quan hệ về pha giữa u và I trong mạch 3 pt có cuộn dây không thuần cảm
x x x
4.4.Viết phương trình u, i x x
4.5.Bài toán hộp đen

x x

HÓA

STT LỚP Chương Đơn vị kiến thức Tên dạng bài Cấp độ nhận thức
Nhận biết Thông Hiểu Vận Dụng VD cao
1 11 1. Sự điện li Sự điện li Khái niệm và phân loại chất điện lí x x

2 Dạng bài tính nồng độ ion/chất trong dung dịch chất điện li,
pha loãng, pha trộn

x x
3 Axit-bazơ-Muối Phân loại axit-bazơ-muối, chất lưỡng tính x x

4 pH Khái niệm cơ bản về pH x x

5 Dạng bài về pH
x x
6 Chất chỉ thị axit-bazơ-
muối
Dạng bài nhận biết Axit-Bazơ-Muối
x x
7 Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các
chất điện li
Khái niệm, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi trong dung
dịch chất điện li
x x

8 Dạng bài bảo toàn điện tích
x x x
9 2. Nhóm Nitơ- Photpho Nitơ Lý thuyết chung về nitơ x x

10 Dạng bài về tính oxi hóa của nitơ
x x
11 Dạng bài về tính khử của nitơ
x x
12 Amoniac Lý thuyết chung về amoniac x x

13 Dạng bài về tính khử của amonic
x x
14 Dạng bài về tính bazơ yếu của amoniac
x x
15 Muối amoni Lý thuyết chung về muối amoni x x

16 Dạng bài nhiệt phân của của muối amoni
x x
17 Axit nitric Lý thuyết chung về axit nitric x x

18 Dạng bài về tính axit mạnh của axit nitric
x x
19 Dạng bài về tính oxi hóa mạnh của axit nitric
x x x
20

Muối nitrat Lý thuyết chung về muối nitrat x x

21


Dạng bài nhiệt phân của muối nitrat
x x x
22

Photpho Lý thuyết chung về photpho x x

23


Dạng bài về đơn chất P
x x
24

Axit phophoric- Muối Lý thuyết chung về axit phophoric và muối photpho
x x
25

photphat Dạng bài P2O5, H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm
x x
26

Phân bón hóa học Khái niệm - phân loại phân bón x x

27


Dạng bài tập về phân bón
x x
28


Lý thuyết chung về cacbon x x

29

Cacbon Dạng bài về tính oxi hóa của cacbon
x x
30


Dạng bài về tính khử của cacbon
x x
31


Lý thuyết chung về hợp chất của cacbon x x

32
3. Nhóm
Dạng bài về tính khử của cacbon monoxit
x x x
33
Cacbon - silic Hợp chất của Cacbon Dạng toán nhiệt phân muối cacbonat và hidrocacbonat
x x
34


Dang bài CO2, H2CO3 tác dụng với dung dịch kiềm
x x
35


Dạng bài CO3, HCO3 tác dụng với H+, OH-
x x x
36

Silic- các hợp chất của Lý thuyết chung về silic và các hợp chất của silic x x

37

silic Dạng bài về silic và hợp chất của silic
x x
38

Mở đầu về hóa học Khái niêm chung về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ x x

39

hữu cơ Dạng bài tập về phân tích nguyên tố của hợp chất hữu cơ
x x
40
4. Đại cương Công thức phân tử của Khái niệm chung về công thức đơn giản, công thức phân tử x x

41
hữu cơ hợp chất hữu cơ Dạng bài tập xác định công thức đơn giản, công thức phân tử
x x
42
Cấu trúc phân tử hợp Dạng bài tập xác định công thức cấu tạo
x x
43
chất hữu cơ Khái niêệm chung về cấu trúc phân tử của hợp chất hữu cơ x x

44

Lý thuyết chung về ankan x x

45 5. Hiđrocacbon
no
Ankan Phản ứng thế halogen
x x
46

Dạng bài về phản ứng cracking
x x x

ANH

Chuyên đề Dạng bài Đơn vị kiến thức Cấp độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao
Ngữ âm Phát âm x
Trọng âm x
Tìm lỗi sai Sai về ngữ pháp Dạng và thì động từ x
Sự hòa hợp chủ vị x
Từ loại x
Giới từ/Cụm động từ x
Mạo từ x
Đại từ x
Định từ và lượng từ x
Lặp từ/ Thông tin thừa x
Cấu trúc mệnh đề/câu x
Sai về nghĩa x
Hoàn thành câu Ngữ pháp Thì động từ x
Sự hòa hợp chủ vị x
Mạo từ x
Đại từ x
Định từ và lượng từ x
Liên từ x
Giới từ/Cụm động từ x
Cấu trúc mệnh đề/câu x
Từ vựng Word choice x
Collocation/ Idiom x
Câu giao tiếp x
Từ đồng nghĩa x
Từ trái nghĩa x
Câu đồng nghĩa x
Nối câu x
Điền từ x
Đọc hiểu x
Luyện đề chuẩn - Tăng 95% cơ hội đỗ đại học
1 trong các môn
399.000 VNĐ
TIẾT KIỆM NHẤT
Combo 3 môn
800.000 VNĐ

Đăng ký nhận tư vấn miễn phí