HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 5. ESTE – TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ VỀ ESTE

Thầy Chu Văn Tài
5648 lượt xem
Livestream HÓA thầy TÀI

Livestream HÓA thầy TÀI


Danh sách bài học 23 bài
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 8. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT LIPIT - CHẤT BÉO
176 lượt xem 11:02 29/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU: BUỔI 6. LIPIT - CHẤT BÉO - XÀ PHÒNG
161 lượt xem 11:00 24/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 5. ESTE – TRẮC NGHIỆM CỦNG CỐ VỀ ESTE
180 lượt xem 11:06 22/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 4. CÁC DẠNG BÀI TẬP ESTE NỀN TẢNG THƯỜNG GẶP (Tiếp)
150 lượt xem 11:00 20/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 3. ESTE - CÁC DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN CỦA ESTE
155 lượt xem 11:00 17/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU. BUỔI 2. ESTE - TÍNH NHANH ĐỒNG PHÂN, PHẢN ỨNG CƠ BẢN - ĐẶC BIỆT CỦA ESTE
140 lượt xem 11:07 15/07/2021
HÓA 12 HỌC LẠI TỪ ĐẦU - BUỔI 1. ESTE - CẤU TẠO, TÊN GỌI, VIẾT ĐỒNG PHÂN
221 lượt xem 11:00 13/07/2021
30 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT THƯỜNG GẶP - ĐỀ 2
159 lượt xem 20:00 10/07/2021
LIVE CHỮA ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN HÓA 2021 BỘ GIÁO DỤC - MÃ 206 (Thi ngày 08/07/2021)
215 lượt xem 21:00 08/07/2021
HÓA 12 - BUỔI 10. 30 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT THƯỜNG GẶP - ĐỀ 1
226 lượt xem 20:00 06/07/2021
CHỮA ĐỀ TRẮC NGHIỆM ESTE-LIPIT SỐ 1
333 lượt xem 21:00 04/07/2021
HÓA 12 - BUỔI 9. VẬN DỤNG QUY ĐỔI GIẢI MỘT SỐ BÀI ESTE - CHẤT BÉO (LEVEL 2)
363 lượt xem 20:00 01/07/2021
HÓA 12 - BUỔI 8. KỸ THUẬT QUY ĐỔI TRONG GIẢI BÀI TẬP ESTE-CHẤT BÉO (LEVEL 1)
160 lượt xem 21:00 29/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 7. BÀI TẬP ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY - DẠNG THỦY PHÂN ESTE ĐA CHỨC VÀ CHẤT BÉO
202 lượt xem 21:00 26/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 6. ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY, DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC ĐẶC BIỆT.
237 lượt xem 21:00 24/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 5. BÀI TẬP ESTE PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC TƯ DUY - DẠNG BÀI THỦY PHÂN ESTE ĐƠN CHỨC
273 lượt xem 21:00 22/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 4. 62 CÂU TRẮC NGHIỆM ESTE - LIPIT
274 lượt xem 21:00 19/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 3. LIPIT, BÀI TẬP LIPIT CƠ BẢN VÀ CỦNG CỐ ESTE-LIPIT NỀN TẢNG
250 lượt xem 21:00 17/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 2. PHÂN DẠNG BÀI TẬP CƠ BẢN THƯỜNG GẶP CỦA ESTE.
460 lượt xem 15:00 17/06/2021
HÓA 12 - BUỔI 1. KIẾN THỨC NỀN TẢNG VÈ ESTE - CÁC DẠNG BÀI CƠ BẢN
334 lượt xem 21:00 12/06/2021
[LIVE 03] CÁC NỘI DUNG HÓA HỮU CƠ 11 LIÊN QUAN TỚI HÓA HỮU CƠ 12.
334 lượt xem 21:00 09/06/2021
[LIVE 02] CẤU TẠO ĐẶC TRƯNG CỦA CÁC CHẤT HỮU CƠ 11, TỪ CẤU TẠO SUY RA TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NÓ
380 lượt xem 21:00 07/06/2021
[LIVE 01] TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ TÍNH CHẤT HÓA HỮU CƠ 11 THEO CHIỀU DỌC
265 lượt xem 21:00 05/06/2021