[LIVE 27] GỠ BOM BÀI TẬP LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN VỀ NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO

Lê Xuân Vượng
5484 lượt xem
Livestream LÝ thầy VƯỢNG

Danh sách bài học 31 bài
[LIVE 30] TOP CÁC KỸ THUẬT TOÁN HỌC GIẢI NHANH CÁC BT DAO ĐỘNG CƠ
71 lượt xem 20:30 22/06/2021
[LIVE 29] KHOANH VÙNG NHANH CÁC DẠNG BT BIẾN TƯỚNG TRONG TỔNG HỢP D.Đ.ĐIỀU.HOÀ
56 lượt xem 20:30 21/06/2021
[LIVE 28] TỔNG HỢP DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ CÁC BT BIẾN TƯỚNG
179 lượt xem 20:30 18/06/2021
[LIVE 27] GỠ BOM BÀI TẬP LÝ THUYẾT KINH ĐIỂN VỀ NĂNG LƯỢNG CON LẮC LÒ XO
270 lượt xem 20:00 10/06/2021
[LIVE 26] GỠ BOM LÝ THUYẾT CON LẮC LÒ XO-P2
80 lượt xem 20:00 09/06/2021
[LIVE 25] LẤY GỐC VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC (tiếp)
145 lượt xem 20:00 08/06/2021
[LIVE 25] LẤY GỐC VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC
122 lượt xem 20:30 07/06/2021
[LIVE 24] KỸ THUẬT XỬ LÝ NHANH BÀI TOÁN CẮT GHÉP LÒ XO
130 lượt xem 20:00 06/06/2021
[LIVE 23] GỠ BOM LÝ THUYẾT TRONG CON LẮC LÒ XO
136 lượt xem 20:00 05/06/2021
[LIVE 22] CÔNG PHÁ CON LẮC LÒ XO
68 lượt xem 20:00 04/06/2021
[LIVE 21] LẤY GỐC VÀ PHẪU THUẬT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA TRONG ĐỀ THI TNTHPT CÁC NĂM
164 lượt xem 20:30 03/06/2021
[LIVE 20] SỬA ĐỀ TEST ONLINE LẦN 1
296 lượt xem 20:30 29/05/2021
[LIVE 19] LUYỆN TẬP PHẢN XẠ NHANH, CHÍNH XÁC BT LÝ THUYẾT DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
134 lượt xem 20:00 28/05/2021
[LIVE 18] TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ P3
159 lượt xem 20:30 27/05/2021
[LIVE 17] TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ P2
166 lượt xem 20:30 26/05/2021
[LIVE 16] TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ
161 lượt xem 20:45 25/05/2021
[LIVE 15] CÔNG PHÁ ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG CƠ-P1
110 lượt xem 09:30 23/05/2021
[LIVE 14] TÌM NHANH TRẠNG THÁI, QUÃNG ĐƯỜNG VÀ CÁC CỰC TRỊ LIÊN QUAN
218 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 13] Luyện tập Kỹ thuật VTLG-Xác định Khoảng thời gian, trạng thái dao động
107 lượt xem 21:00 21/05/2021
[LIVE 12] KỸ THUẬT VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC TRONG D.Đ.ĐHÒA
161 lượt xem 20:30 20/05/2021
[LIVE 11] KỸ THUẬT NHỚ VÀ GIẢI NHANH CÁC MỐI QUAN HỆ TRONG D Đ.ĐHÒA
132 lượt xem 21:00 19/05/2021
[LIVE 10] BUỔI 03-LÝ 12-ÔN TẬP VÀ XỬ LÝ NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐẠI CƯƠNG VỀ DĐĐH
170 lượt xem 20:45 18/05/2021
[LIVE 09] CHINH PHỤC NHANH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ GỠ BOM LT THƯỜNG GẶP - BUỔI 02-LÝ 12
261 lượt xem 20:30 17/05/2021
[LIVE 08] ĐẠI CƯƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - BUỔI 01-LÝ 12
208 lượt xem 20:30 13/05/2021
[LIVE 07] Tổng ôn Bài tập Các dụng cụ quang
230 lượt xem 20:30 11/05/2021
[LIVE 06] TỔNG ÔN HK2-LÝ 11
217 lượt xem 20:45 10/05/2021
[LIVE 05] ÔN THI HK 2-LÝ 11-ĐỀ DỰ ĐOÁN SỐ 3
186 lượt xem 20:30 06/05/2021
[LIVE 04] ÔN TẬP HK2-SỬA CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HK2-ĐỀ SỐ 2
353 lượt xem 20:30 26/04/2021
[LIVE 03] ÔN TẬP HK2-SỬA CHI TIẾT ĐỀ THI THỬ HK2-ĐỀ SỐ 1
178 lượt xem 20:30 24/04/2021
[LIVE 02] CHINH PHỤC THẦN TỐC THẤU KÍNH VÀ CÁC BT ĐẶC TRƯNG
430 lượt xem 20:30 13/04/2021
[LIVE 01] GIẢI NHANH CÁC DẠNG BÀI TẬP KHÚC XẠ ÁNH SÁNG
186 lượt xem 20:30 06/04/2021