[LIVE 20] ĐỀ 01 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ

Thầy Nguyễn Hoạch
2562 lượt xem
Livestream Sinh thầy HOẠCH

     Livestream Sinh thầy HOẠCH


Danh sách bài học 20 bài
[LIVE 20] ĐỀ 01 TỔNG ÔN DI TRUYỀN PHÂN TỬ
34 lượt xem 20:30 24/06/2021
[LIVE 20] Tổng ôn DI TRUYỀN CẤP ĐỘ PHÂN TỬ (lÝ THUYẾT)
79 lượt xem 20:30 20/06/2021
[LIVE 19] BÀI TẬP VỀ THƯỜNG BIẾN VÀ ĐỘT BIẾN GEN
114 lượt xem 20:30 19/06/2021
[LIVE 18] THƯỜNG BIẾN VÀ ĐỘT BIẾN GEN
121 lượt xem 20:30 17/06/2021
[LIVE 17] Điều hòa hoạt động của gen + bài tập
196 lượt xem 20:30 15/06/2021
[LIVE 16] BÀI TẬP VẬN DỤNG - VẬN DỤNG CAO ADN
84 lượt xem 20:30 14/06/2021
[LIVE 15] BÀI TẬP GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN
171 lượt xem 20:30 12/06/2021
[LIVE 14] GEN VÀ MÃ DI TRUYỀN
84 lượt xem 20:30 10/06/2021
[LIVE 13] BÀI TẬP PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
218 lượt xem 20:30 08/06/2021
[LIVE 12] NỀN TẢNG DI TRUYỀN HỌC
85 lượt xem 20:31 07/06/2021
[LIVE 11] PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
272 lượt xem 20:30 04/06/2021
[LIVE 10] Ôn tập về Axit nucleic (đề 02)
147 lượt xem 20:30 01/06/2021
[LIVE 09] PROTEIN VÀ QUÁ TRÌNH DỊCH MÃ
296 lượt xem 20:30 29/05/2021
[LIVE 08] CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ ARN
127 lượt xem 20:30 28/05/2021
[LIVE 07] ARN VÀ QUÁ TRÌNH PHIÊN MÃ
137 lượt xem 20:30 27/05/2021
[LIVE 06] GIAO LƯU TRẢ LỜI CÂU HỎI VỀ MÔN SINH HỌC
10 lượt xem 20:30 25/05/2021
[LIVE 05] CÁC DẠNG BÀI TẬP VỀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN
66 lượt xem 20:30 24/05/2021
[LIVE 04] Quá trình nhân đôi ADN
118 lượt xem 20:30 22/05/2021
[LIVE 03] BÀI TẬP RÈN LUYỆN CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA ADN
133 lượt xem 20:30 21/05/2021
[LIVE 01] TỔNG ÔN KIẾN THỨC SINH 11 CHẮC CHẮN THI TỐT NGHIỆP THPTQG
36 lượt xem 21:00 17/05/2021