[LIVE 23] TỔNG ÔN FULL DẠNG ĐỀ CƯƠNG PHẦN 3

Thầy Đỗ Trọng Phúc
5856 lượt xem
Livestream TOÁN thầy PHÚC

Thầy Phúc Toán - Chuyên Luyện Thi Đại Học 10,11,12


Danh sách bài học 29 bài
[LIVE 04] - LỚP 12 - MỞ ĐẦU CỰC TRỊ
32 lượt xem 20:15 14/05/2021
[LIVE 03] LỚP 12 - HÀM HỢP CỦA HÀM SỐ ĐƠN ĐIỆU
67 lượt xem 21:00 13/05/2021
[LIVE 02] - LỚP 12 - ĐƠN ĐIỆU HÀM SỐ
128 lượt xem 21:00 12/05/2021
[LIVE 01] - LỚP 12 - Tính đơn điệu hàm số - CỰC DỄ HIỂU
165 lượt xem 21:00 11/05/2021
[LIVE 25] GIẢI ĐỀ THI THỬ HK2 - đề số 5 - CỰC SÁT ĐỀ THI THẬT
15 lượt xem 21:00 06/05/2021
[LIVE 24] GIẢI ĐỀ THI THỬ HK2 - đề số 4 - CỰC SÁT ĐỀ THI THẬT
193 lượt xem 21:00 04/05/2021
[LIVE 23] TỔNG ÔN FULL DẠNG ĐỀ CƯƠNG PHẦN 3
591 lượt xem 21:00 28/04/2021
[LIVE 22] TỔNG ÔN FULL DẠNG ĐỀ CƯƠNG PHẦN 2
224 lượt xem 21:00 27/04/2021
[LIVE 21] TỔNG ÔN FULL DẠNG ĐỀ CƯƠNG
195 lượt xem 21:00 26/04/2021
[LIVE 20] CÔNG PHÁ ĐỀ HỌC KÌ 2 - CỰC SÁT TRÊN LỚP - Đề số 02
427 lượt xem 21:00 24/04/2021
[LIVE 19] KHOẢNG CÁCH 2 ĐƯỜNG THẲNG
455 lượt xem 21:00 17/04/2021
[LIVE 18] ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM - TỔNG ÔN ĐẠO HÀM
538 lượt xem 21:00 15/04/2021
[LIVE 17] GIẢI ĐỀ ÔN THI HỌC KÌ 2
179 lượt xem 21:00 13/04/2021
[LIVE 16] CÔNG PHÁ KHOẢNG CÁCH TỪ 1 ĐIỂM ĐẾN 1 MẶT PHẲNG
455 lượt xem 21:00 10/04/2021
[LIVE 15] FULL DẠNG PHẦN VUÔNG GÓC KIẾM 9 - 10 ĐIỂM THI HỌC KÌ 2
399 lượt xem 21:00 08/04/2021
[LIVE 14] ÔN THI GIỮA KÌ TOÁN 11 - THẦY PHÚC ĐỖ(ĐỀ CỰC HAY )
424 lượt xem 20:30 27/03/2021
[LIVE 13]: CHUYÊN ĐỀ ĐẠO HÀM - CỰC HAY
253 lượt xem 20:30 23/03/2021
[LIVE 12] CHỮA ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 LỚP 11 THPT NGUYỄN TẤT THÀNH
88 lượt xem 20:30 16/03/2021
[LIVE 11] TUYỆT KĨ GIẢI VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN SIÊU HAY
63 lượt xem 20:30 25/01/2021
[LIVE 10] CẤP SỐ CỘNG , CẤP SỐ NHÂN
77 lượt xem 20:30 21/01/2021
[LIVE 09] TUYỆT KĨ GIẢI GIỚI HẠN SIÊU HAY
108 lượt xem 20:30 20/01/2021
[LIVE 08] TUYỆT KĨ GIẢI DÃY SỐ SIÊU HAY
104 lượt xem 20:30 18/11/2021
ĐẶT LỜI NHẮC
[LIVE 7] CHỮA ĐỀ THI HKI SỐ 3
88 lượt xem 20:30 08/01/2021
[LIVE 06] CHỮA ĐỀ THI HỌC KỲ 1 - MÔN TOÁN
81 lượt xem 20:30 30/12/2020
[LIVE 05] CHỮA ĐỀ HỌC KÌ HÀ NỘI AMS
91 lượt xem 20:30 22/12/2020
[LIVE 04] TUYỆT KĨ GIẢI NHỊ THỨC NIU TƠN SIÊU HAY
80 lượt xem 20:30 09/12/2020
[LIVE 03] TỔNG ÔN XÁC SUẤT ( PHẦN 2 )
99 lượt xem 20:30 07/12/2020
[LIVE 02] TUYỆT KĨ GIẢI HÌNH KHÔNG GIAN SIÊU HAY.
101 lượt xem 20:30 03/12/2020
[LIVE 01] TUYỆT KĨ GIẢI XÁC SUẤT SIÊU HAY
136 lượt xem 20:30 27/11/2020