• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
Dạng 2. Ứng dụng Vòng tròn lượng giác - 03
0/1
Chuyên đề 2. Mạch RLC chỉ chứa một phần tử
0/1
Chuyên đề 3. Mạch RLC nối tiếp
0/29
CHƯƠNG 4. DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ
0/1
Chủ đề 2: Điện từ trường. Sóng điện từ
0/1
Chủ đề 3: Truyền thông bằng sóng điện từ
0/1
Chuyên đề 3: Phóng xạ
0/1
Chuyên đề 3. Phóng xạ. Trắc nghiệm định tính 01
0/1

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Kim Nhật Trung - MỤC TIÊU 8+

Giáo viên: Kim Nhật Trung