Thời gian: 21 giờ, 25 phút, 54 giây

Trình độ:

Bài giảng: 42 bài

Học liệu: 0

Nền tảng toán 9

  0 (0)

 • 19 sinh viên ghi danh
 • Giáo viên: Ken
 • Cập nhật lần cuối: 18-09-2018
 • Cấp độ:

Danh sách các bài học

 • Căn bậc hai 00:32:50
 • Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức 00:35:50
 • Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương 00:28:43
 • Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương 00:31:38
 • Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai 00:33:22
 • Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai 01:09:35
 • Căn bậc ba 00:27:20
 • Khái niệm hàm số 00:28:01
 • Hàm số bậc nhất 00:22:10
 • Đồ thị hàm số bậc nhất 00:20:49
 • Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau 00:33:15
 • Hệ số góc của đường thẳng 00:25:07
 • Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông 00:45:24
 • Tỉ số lượng giác của góc nhọn 00:34:26
 • Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông 00:24:58
 • Sự xác định đường tròn, tính chất đối xứng của đường tròn 00:41:44
 • Đường kính và dây của đường tròn 00:26:57
 • Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây 00:26:36
 • Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn 01:13:51
 • Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau 00:25:25
 • Vị trí tương đối của hai đường tròn 00:34:55
 • Giới thiệu hệ phương trình 00:09:24
 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế 00:17:43
 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số 00:19:44
 • Giải hệ phương trình bằng phương pháp đặt ẩn phụ 00:28:48
 • Giải bài toán bằng cách lập HPT (toán số học) 00:26:51
 • Giải bài toán bằng cách lập HPT (toán hình học) 00:32:51
 • Giải bài toán bằng cách lập HPT (toán chuyển động) 00:31:18
 • Giải bài toán bằng cách lập HPT (toán công việc) 00:26:33
 • Hàm số bậc hai 00:35:24
 • Phương trình bậc hai 00:09:46
 • Hệ thức Vi-et và ứng dụng 00:26:46
 • Phương trình quy về phương trình bậc hai 00:24:02
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình 00:39:26
 • Góc ở tâm, số đo cung 00:34:44
 • Liên hệ giữa cung và dây 00:50:10
 • Góc nội tiếp 00:26:47
 • Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung 00:30:06
 • Góc có đỉnh bên trong hoặc bên ngoài đường tròn 00:27:29
 • Tứ giác nội tiếp 00:16:04
 • Chu vi và diện tích hình tròn 00:14:07
 • Vị trí tương đối của hai đường tròn 00:34:55

Các khóa học tương tự

Các khóa bán chạy

test lai upload video

21 giờ, 25 phút, 54 giây
Cập nhật 29-03-2019
0
5

Miễn phí

Nền tảng vật lý 7++

21 giờ, 25 phút, 54 giây
Cập nhật 10-04-2019
0
12

499,000 VNĐ

Hóa học 12 dành cho học sinh mất gốc

21 giờ, 25 phút, 54 giây
Cập nhật 29-03-2019
4
16

299,000 VNĐ

Thông tin giáo viên

K

3.5 Trung bình

2 đánh giá

607 sinh viên

45 khóa học

Ken

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Các khóa khác của thầy cô

Nền tảng vật lý 7++

0 (0)

499,000 VNĐ

test lai upload video

0 (0)

Miễn phí