Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 55 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 7.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (1)

2925 học viên ghi danh

Giáo viên: Phạm Lan Anh

Trình độ: Lớp 7

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 18 giờ, 13 phút, 42 giây

Bài giảng: 108 bài

Học liệu: 58

Cập nhật: 27/01/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (P1) 00:08:06
 • Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (P2) 00:06:00
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P1) 00:07:03
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P2) 00:09:35
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P3) 00:04:15
 • Bài 1. Khái quát về văn bản nhật dụng 00:06:00
 • Bài 2. Cổng trường mở ra (P1) 00:04:53
 • Bài 2. Cổng trường mở ra (P2) 00:19:26
 • Bài 3. Mẹ tôi (P1) 00:17:19
 • Bài 3. Mẹ tôi (P2) 00:09:27
 • Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê (P1) 00:07:50
 • Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê (P2) 00:21:19
 • Bài kiểm tra 15 phút số 1 00:00:00
 • Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1 (P1) 00:09:31
 • Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1 (P2) 00:08:14
 • Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình (P1) 00:04:15
 • Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình (P2) 00:12:31
 • Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm (P1) 00:15:44
 • Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm (P2) 00:10:42
 • Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người (P1) 00:04:30
 • Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người (P2) 00:14:42
 • Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1 (P1) 00:14:54
 • Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1 (P2) 00:10:11
 • Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1 (P3) 00:18:17
 • Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh (P1) 00:06:10
 • Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh (P2) 00:17:47
 • Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh (P3) 00:16:01
 • Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (P1) 00:08:06
 • Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra (P2) 00:06:00
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P1) 00:07:03
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P2) 00:09:35
 • Bài 3. Bánh trôi nước (P3) 00:04:15
 • Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang (P1) 00:12:12
 • Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang (P2) 00:14:19
 • Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang (P3) 00:15:33
 • Bài 5. Bài kiểm tra 15 phút số 2 00:00:00
 • Bài 5. Ôn tập và củng cố (P1) 00:14:55
 • Bài 5. Ôn tập và củng cố (P2) 00:11:10
 • Bài 5. Ôn tập và củng cố (P3) 00:06:46
 • Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (P1) 00:15:36
 • Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất (P2) 00:09:40
 • Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội (P1) 00:12:47
 • Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội (P2) 00:13:39
 • Kiểm tra 90 phút số 1 00:00:00
 • Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư (P1) 00:05:55
 • Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư (P2) 00:10:16
 • Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (P1) 00:13:01
 • Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (P2) 00:09:30
 • Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (P1) 00:14:51
 • Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (P2) 00:07:17
 • Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường (P1) 00:15:54
 • Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường (P2) 00:08:50
 • Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm (P1) 00:12:11
 • Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm (P2) 00:15:42
 • Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm (P1) 00:14:27
 • Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm (P2) 00:18:14
 • Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng (P1) 00:17:42
 • Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng (P2) 00:12:31
 • Bài 2. Tiếng gà trưa (P1) 00:15:04
 • Bài 2. Tiếng gà trưa (P2) 00:17:32
 • Bài 3. Bài kiểm tra 90 số 2 00:00:00
 • Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm (P1) 00:19:15
 • Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm (P2) 00:12:40
 • Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi (P1) 00:16:23
 • Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi (P2) 00:12:06
 • Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi (P3) 00:14:20
 • Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi (P4) 00:14:53
 • Bài 3. Ca Huế trên sông Hương (P1) 00:13:53
 • Bài 3. Ca Huế trên sông Hương (P2) 00:14:23
 • Bài 4. Củng cố và ôn luyện (P1) 00:13:07
 • Bài 4. Củng cố và ôn luyện (P2) 00:17:06
 • Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại (P1) 00:11:19
 • Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại (P2) 00:10:27
 • Bài 2. Ý nghĩa văn chương (P1) 00:14:22
 • Bài 2. Ý nghĩa văn chương (P2) 00:14:26
 • Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1 - P1) 00:17:10
 • Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1 - P2) 00:08:17
 • Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2 - P1) 00:11:20
 • Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2 - P2) 00:03:36
 • Bài 4. Kiểm tra 15 phút 00:00:00
 • Bài 1. Từ ghép – từ láy (P1) 00:10:49
 • Bài 1. Từ ghép – từ láy (P2) 00:09:50
 • Bài kiểm tra 15 phút số 4
 • Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ (P1) 00:15:03
 • Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ (P2) 00:14:01
 • Bài 3. Từ Hán Việt (P1) 00:10:12
 • Bài 3. Từ Hán Việt (P2) 00:13:09
 • Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa (P1) 00:16:26
 • Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa (P2) 00:11:43
 • Bài 5. Từ đồng âm (P1) 00:09:18
 • Bài 5. Từ đồng âm (P2) 00:03:44
 • Bài kiểm tra 90 phút số 3 00:00:00
 • Bài 6. Thành ngữ (P1) 00:12:51
 • Bài 6. Thành ngữ (P2) 00:03:33
 • Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1 - P1) 00:14:34
 • Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1 - P2) 00:12:23
 • Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2 - P1) 00:10:59
 • Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2 - P2) 00:07:10
 • Bài 1. Rút gọn câu (P1) 00:08:56
 • Bài 1. Rút gọn câu (P2) 00:12:48
 • Bài 2. Câu đặc biệt (P1) 00:06:18
 • Bài 2. Câu đặc biệt (P2) 00:12:34
 • Bài 3. Thêm trạng ngữ cho câu
 • Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động (P1) 00:09:26
 • Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động (P2) 00:08:36
 • Bài 5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu
 • Bài 1. Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng
 • Bài 2. Dấu gạch ngang
 • Bài 1. Phép luận luận chứng minh
 • Bài 2. Phép lập luận giải thích
 • Bài 3. Luyện tập và hướng dẫn làm bài văn số 6
 • Bài 1. Văn bản đề nghị
 • Bài 2. Văn bản báo cáo

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ngữ Văn của Cô Phạm Lan Anh cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Ngữ Văn 7.

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 55 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 7.

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của Cô Phạm Lan Anh có những bài giảng bám sát cấu trúc chương trình học, ngoài ra những kiến thức trừu tượng, khó hình dung nhất sẽ được đơn giản hóa. Đặc biệt là sự hài hước dí dỏm của Cô sẽ làm bài giảng trở nên sinh động – hấp dẫn hơn, như vậy thì chương trình Ngữ Văn 7 do Cô Lan Anh đảm nhiệm sẽ giúp các em tiếp thu một cách dễ dàng và hứng thú nhất.

Bằng phương pháp sáng tạo trong phân tích tác phẩm văn học sẽ giúp học sinh nắm được vững vàng các kĩ năng Đọc hiểu và phân tích tác phẩm, nắm những kiến thức Tiếng Việt cơ bản và cách làm bài tập Tiếng Việt, kĩ năng viết đoạn văn, viết bài văn giúp học sinh củng cố kiến thức căn bản, cải thiện tình hình học tập và yêu thích môn Ngữ Văn hơn

Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính Cô Lan Anh điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề Tiếng Việt, đề Làm Văn và đề tổng hợp các kiến thức Tiếng Việt và Ngữ Văn một cách dễ dàng nhất.

Đối tượng khóa học

Khóa học Ngữ Văn cơ bản lớp 7 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Ngữ Văn 7

Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức Ngữ Văn được giới thiệu qua các khóa ôn luyện Ngữ Văn tại khoahoc.vietjack.com

Yêu cầu khóa học

Học sinh học kỹ từng bài giảng của Cô để nắm chắc kiến thức cơ bản môn Ngữ Văn.

Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp

Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm các bài tập Tiếng Việt và bài tập Tập Làm Văn, bài đọc hiểu Văn Bản

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh nắm được kĩ năng đọc hiểu và phân tích tác phẩm Ngữ Văn 7

Nắm được kiến thức và kĩ năng làm bài Tiếng Việt

Học sinh nắm được kĩ năng viết đoạn văn, bài văn

Học sinh được trực tiếp các Thầy Cô của hocthukhoa chấm điểm và nhận xét để cải thiện kết quả học tập.

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

1 đánh giá

12 sinh viên

1 khóa học

Phạm Lan Anh

giao_vien

"Để học sinh hiểu và yêu môn Văn chưa đủ, đó còn phải hiểu đúng và đồng cảm hơn với cuộc đời", cô Lan Anh cho rằng vai trò của người thầy là không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trên lớp mà còn phải giúp các em định hướng, liên hệ với cuộc sống, biết đồng cảm, chia sẻ, hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Bằng lối tư duy linh hoạt cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát, tự nhiên, các bài giảng của cô Lan Anh giúp các em học sinh định hình được giá trị cốt lõi của môn Ngữ Văn, từ đó truyền cảm hứng yêu mến và tăng khả năng tiếp nhận cho các em.
Với phong cách gần gũi, thân thiện và những bài giảng cô đọng, súc tích, học sinh của cô dễ dàng hệ thống lại kiến thức cũng như mở rộng nâng cao hiểu biết nhờ các bài tập tự luyện. Trong quá trình giảng dạy của mình, cô Lan Anh đã chiếm được nhiều cảm mến của các em học sinh.

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

l

2 tháng trước

la quy tung

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 7 - cô Hoài Thu

18 giờ, 13 phút, 42 giây
Cập nhật 27-01-2020
5
2782
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Toán 7 - Thầy Lê Tuấn Anh

18 giờ, 13 phút, 42 giây
Cập nhật 27-01-2020
5
1888
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 7 - Cô Nguyễn Thu Hà

18 giờ, 13 phút, 42 giây
Cập nhật 27-01-2020
3
1698
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ