• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

ÔN LUYỆN Vật Lý 7 - Cô Nguyễn Hồng Thắm

Giáo viên: Cô Nguyễn Hồng Thắm


Bình luận

Nguyễn Thị Bình Yên
16:24 - 06/08/2021

Cho em hỏi phần bài tập ở đâu ạ?

Huong Nguyen
20:31 - 07/10/2021

4

Huong Nguyen
20:31 - 07/10/2021

4

Nguyễn Thanh Huyền
10:34 - 28/08/2021

Cô Thắm dạy hay quá

Huong Nguyen
20:32 - 07/10/2021

2

Huong Nguyen
20:32 - 07/10/2021

2

Lê Gia Bảo
20:19 - 09/05/2022

còn nịt nh

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Nguyễn Hồng Thắm


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm