Khóa học Ôn luyện Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2285 học viên ghi danh

Giáo viên: Quách Duy Tường

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 17 giờ, 37 phút, 8 giây

Bài giảng: 95 bài

Học liệu: 95

Cập nhật: 17/10/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 1) 00:13:50
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 2) 00:13:50
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 3) 00:14:13
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 4) 00:13:54
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 1) 00:10:49
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 2) 00:04:10
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 3) 00:09:24
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 4) 00:10:02
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 1 00:05:08
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 2 00:12:25
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 3 00:11:37
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 1) 00:13:50
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 2) 00:13:50
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 3) 00:14:13
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 4) 00:13:54
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 5) 00:14:36
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 6) 00:16:21
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 7) 00:05:54
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 1) 00:04:23
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 2) 00:14:07
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 3) 00:09:19
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 4) 00:14:03
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 5) 00:06:12
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 6) 00:11:44
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 7) 00:08:57
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 8) 00:11:57
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 9) 00:14:21
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 1) 00:10:49
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 2) 00:04:10
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 3) 00:09:24
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 4) 00:10:02
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 5) 00:06:54
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 6) 00:11:58
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 7) 00:10:38
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 8) 00:07:34
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 1 00:05:08
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 2 00:12:25
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 3 00:11:37
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 1 00:06:55
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 2 00:15:09
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 3 00:19:37
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 4 00:14:19
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 1 00:06:01
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 2 00:21:53
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 3 00:10:29
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 4 00:17:57
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 1 00:09:57
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 2 00:08:47
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 3 00:09:02
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 4 00:14:00
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 1) 00:04:34
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 2) 00:13:14
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 3) 00:13:21
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 4) 00:15:55
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 5) 00:17:42
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 6) 00:11:32
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 7) 00:10:02
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 8) 00:17:44
 • Bài 4. Chuyển động ném ngang Phần 1 00:08:50
 • Bài 5. Chuyển động ném ngang - Phần 2 00:11:46
 • Bài 5. Chuyển động ném ngang - Phần 3 00:06:50
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 1 00:09:03
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 2 00:10:36
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 3 00:08:23
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 1 00:07:47
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 2 00:13:55
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 3 00:13:52
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 4 00:16:59
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 1 00:10:45
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 2 00:11:06
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 3 00:14:04
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 4 00:14:04
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 5 00:12:41
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 1 00:14:21
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 2 00:08:05
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 3 00:12:38
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 4 00:18:32
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 1 00:04:01
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 2 00:11:31
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 3 00:12:13
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 4 00:14:17
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 1 00:07:30
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 2 00:12:51
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 3 00:14:28
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 4 00:18:08
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 1 00:03:35
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 2 00:13:10
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 3 00:13:07
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 4 00:10:45
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 1 00:04:40
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 2 00:14:33
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 3 00:06:54
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 4 00:06:10
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 5 00:06:59
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 1 00:11:39
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 2 00:07:14
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 3 00:05:29
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 4 00:09:47
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 1 00:08:33
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 2 00:09:29
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 3 00:06:39
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 4 00:11:40
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 1 00:07:43
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 2 00:18:28
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 3 00:06:45
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 4 00:08:03

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ôn luyện Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương. Khóa học của thầy Trường tập trung vào việc chữa bài tập theo từng chuyên đề để học sinh nắm được phương pháp giải hiệu quả cho từng dạng bài.

Nội dung khóa học bao gồm 7 chuyên đề giúp học sinh thực hành, vận dụng được lí thuyết trong sách giáo khoa để giải các dạng bài xuất hiện trong các đề thi trên trường cũng là bước chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPT quốc gia.

 • Chuyên đề 1. Động học chất điểm
 • Chuyên đề 2. Động lực học chất điểm
 • Chuyên đề 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn
 • Chuyên đề 4. Các định luật bảo toàn
 • Chuyên đề 5. Chất khí
 • Chuyên đề 6. Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Chuyên đề 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của thầy Trường gồm 7 chuyên đề xây dựng các dạng bài tập với mức độ từ cơ bản đến nâng cao bám sát cấu trúc chương trình học. Qua đó học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học vào giải các dạng bài tập để hình thành kĩ năng làm bài.

Đặc biệt với các phương pháp giải hay cho từng dạng bài sẽ được đề cập giúp học sinh tăng củng cố và nâng cao luyện tập thành thạo các dạng bài trong chương trình vật lí 10; từ đó tạo tiền đề kiến thức chuẩn bị cho quá trình ôn thi THPT quốc gia.

Hệ thống bài tập, đề kiểm tra 45', học kỳ xây dựng dưới dạng tự luận và trắc nghiệm trực tuyến được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Trường. Học sinh dễ dàng rèn kĩ năng làm bài cũng như xem kết quả sau khi làm xong các bài tập, đề kiểm tra trực tuyến.

Đối tượng khóa học

Các em học sinh sau khi nắm được kiến thức bài học có thể tìm đến khoá học Ôn luyện Vật lí lớp 10 để tự củng cố và nâng cao việc giải các dạng bài tập.

Khóa học là tiền đề giúp các em nắm vững các dạng bài tập cơ bản để chinh phục các cấp độ bài tập vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa luyện thi THPT tại hocthukhoa.vn.

Hỗ trợ học tập

Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Yêu cầu khóa học

Học sinh trang bị kiến thức cơ bản của môn học.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh được củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng.

Học sinh nắm được các phương pháp giải giải vật lí để giải quyết các dạng bài tập cụ thể.

Học sinh được làm quen, chuẩn bị sớm kiến thức, phương pháp làm bài cho kì thi THPT quốc gia.

Thông tin giáo viên

0 Trung bình

0 đánh giá

5 sinh viên

2 khóa học

Quách Duy Tường

giao_vien

Là một người có niềm yêu thích và tình yêu đặc biệt dành cho môn Lý, thầy Quách Duy Trường đã truyền cảm hứng cho hàng ngàn học sinh, sinh viên trên cả nước trong nhiều năm qua. Với kinh nghiệm dày dặn, sự tâm huyết và nhiệt tình, thầy đã dẫn dắt các thế hệ sinh viên, sinh viên của mình thành công vượt qua rào cản và cả nỗi sợ hãi đối với môn Lý khô khan. Cùng với đó thầy luôn nỗ lực tìm kiếm những phương pháp giảng dạy mới kết hợp ứng dụng thực tiễn để mang đến một cái nhìn trực quan cho học sinh, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận với bài học hơn.
Hiện tại thầy Trường đang là chuyên gia bồi dưỡng học sinh giỏi và là tiến sĩ, giảng viên của Đại Học Giao Thông Hà Nội.


Bảng vàng thành tích
*Thành công bảo vệ chương trình học Tiến sĩ Vật Lý tại trường Đại học Quốc gia Chungbuk, Hàn Quốc.
* Có nhiều bài báo nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các trang báo uy tín trong nước và Quốc tế.
* Gương mặt giảng viên trẻ được yêu thích Đại học Giao Thông Hà Nội.

Với 12 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy, thầy Quách Duy Trường đã giúp đỡ rất nhiều các em học sinh của mình lấy lại tình yêu dành cho môn Lý. Không những vô cùng chỉn chu trong từng bài giảng, sự nghiêm túc tuyệt đối đối với nghề của thầy đã tạo động lực và giúp các em học sinh phát huy tối đa năng lực của bản thân, tạo nên những mầm tài năng quý báu cho đất nước.

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

17 giờ, 37 phút, 8 giây
Cập nhật 12-10-2019
0
2020
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Tường

17 giờ, 37 phút, 8 giây
Cập nhật 17-10-2019
0
1442
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

17 giờ, 37 phút, 8 giây
Cập nhật 17-10-2019
5
1685
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Tường

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ