Ôn luyện Vật Lý lớp 10 - Thầy Quách Duy Tường

Khóa học Ôn luyện Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương.
599,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 14%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  0 (0)

2211 học viên ghi danh

Giáo viên: Addmin

Trình độ: Lớp 10

Cấp độ: Ôn học sinh cấp 3

Thời gian: 17 giờ, 28 phút, 20 giây

Bài giảng: 95 bài

Học liệu: 95

Cập nhật: 05/08/2019

Danh sách các bài học

 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 1) Xem Học thử 00:06:30
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 2) Xem Học thử 00:13:38
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 3) Xem Học thử 00:14:02
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 4) Xem Học thử 00:13:51
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 1) Xem Học thử 00:06:30
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 2) Xem Học thử 00:13:38
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 3) Xem Học thử 00:14:02
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 4) Xem Học thử 00:13:51
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 5) 00:14:36
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 6) 00:16:21
 • Bài 1. Chuyển động thẳng đều (Phần 7) 00:05:54
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 1) 00:04:23
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 2) 00:14:07
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 3) 00:09:19
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 4) 00:14:03
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 5) 00:06:12
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 6) 00:11:44
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 7) 00:08:57
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 8) 00:11:57
 • Bài 2. Chuyển động thẳng biến đổi đều (Phần 9) 00:14:21
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 1) 00:10:46
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 2) 00:03:59
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 3) 00:09:12
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 4) 00:09:51
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 5) 00:06:54
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 6) 00:11:58
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 7) 00:10:38
 • Bài 3. Sự rơi tự do (Phần 8) 00:07:34
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 1 00:05:05
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 2 00:12:14
 • Bài 4. Chuyển động tròn đều - Phần 3 00:11:26
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 1 00:06:55
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 2 00:15:09
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 3 00:19:37
 • Bài 5. Tính tương đối của chuyển động - Phần 4 00:14:19
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 1 00:06:01
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 2 00:21:53
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 3 00:10:29
 • Bài 1. Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm - Phần 4 00:17:57
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 1 00:09:57
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 2 00:08:47
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 3 00:09:02
 • Bài 2. Ba định luật Niu-tơn - Phần 4 00:14:00
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 1) 00:04:34
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 2) 00:13:14
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 3) 00:13:21
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 4) 00:15:55
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 5) 00:17:42
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 6) 00:11:32
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 7) 00:10:02
 • Bài 3. Các lực cơ học (Phần 8) 00:17:44
 • Bài 4. Chuyển động ném ngang Phần 1 00:08:50
 • Bài 5. Chuyển động ném ngang - Phần 2 00:11:46
 • Bài 5. Chuyển động ném ngang - Phần 3 00:06:50
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 1 00:09:03
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 2 00:10:36
 • Bài 1. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song - Phần 3 00:08:23
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 1 00:07:47
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 2 00:13:55
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 3 00:13:52
 • Bài 2. Quy tắc hợp lực song song cùng chiều. Momen lực - Phần 4 00:16:59
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 1 00:10:45
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 2 00:11:06
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 3 00:14:04
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 4 00:14:04
 • Bài 3. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn, hệ vật - Phần 5 00:12:41
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 1 00:14:21
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 2 00:08:05
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 3 00:12:38
 • Bài 1. Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng - Phần 4 00:18:32
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 1 00:04:01
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 2 00:11:31
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 3 00:12:13
 • Bài 2. Công và công suất - Phần 4 00:14:17
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 1 00:07:30
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 2 00:12:51
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 3 00:14:28
 • Bài 3. Động năng. Thế năng. Cơ năng - Phần 4 00:18:08
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 1 00:03:35
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 2 00:13:10
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 3 00:13:07
 • Bài 1. Các quá trình: đẳng nhiệt, đẳng tích - Phần 4 00:10:45
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 1 00:04:40
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 2 00:14:33
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 3 00:06:54
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 4 00:06:10
 • Bài 2. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Quá trình đẳng áp - Phần 5 00:06:59
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 1 00:11:39
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 2 00:07:14
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 3 00:05:29
 • Bài 1. Nội năng và sự biến thiên nội năng. Các nguyên lí của nhiệt động lực học - Phần 4 00:09:47
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 1 00:08:33
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 2 00:09:29
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 3 00:06:39
 • Bài 1. Sự nở vì nhiệt của vật rắn. Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Phần 4 00:11:40
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 1 00:07:43
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 2 00:18:28
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 3 00:06:45
 • Bài 2. Sự chuyển thể của các chất. Độ ẩm không khí - Phần 4 00:08:03

Mô tả

Nội dung khóa học

Khóa học Ôn luyện Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương. Khóa học của thầy Trường tập trung vào việc chữa bài tập theo từng chuyên đề để học sinh nắm được phương pháp giải hiệu quả cho từng dạng bài.

Nội dung khóa học bao gồm 7 chuyên đề giúp học sinh thực hành, vận dụng được lí thuyết trong sách giáo khoa để giải các dạng bài xuất hiện trong các đề thi trên trường cũng là bước chuẩn bị sớm cho kỳ thi THPT quốc gia.

 • Chuyên đề 1. Động học chất điểm
 • Chuyên đề 2. Động lực học chất điểm
 • Chuyên đề 3. Cân bằng và chuyển động của vật rắn
 • Chuyên đề 4. Các định luật bảo toàn
 • Chuyên đề 5. Chất khí
 • Chuyên đề 6. Cơ sở của nhiệt động lực học
 • Chuyên đề 7. Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể

Đặc điểm nổi bật

Khóa học của thầy Trường gồm 7 chuyên đề xây dựng các dạng bài tập với mức độ từ cơ bản đến nâng cao bám sát cấu trúc chương trình học. Qua đó học sinh có thể vận dụng các kiến thức đã học vào giải các dạng bài tập để hình thành kĩ năng làm bài.

Đặc biệt với các phương pháp giải hay cho từng dạng bài sẽ được đề cập giúp học sinh tăng củng cố và nâng cao luyện tập thành thạo các dạng bài trong chương trình vật lí 10; từ đó tạo tiền đề kiến thức chuẩn bị cho quá trình ôn thi THPT quốc gia.

Hệ thống bài tập, đề kiểm tra 45', học kỳ xây dựng dưới dạng tự luận và trắc nghiệm trực tuyến được biên soạn đặc biệt bởi chính thầy Trường. Học sinh dễ dàng rèn kĩ năng làm bài cũng như xem kết quả sau khi làm xong các bài tập, đề kiểm tra trực tuyến.

Đối tượng khóa học

Các em học sinh sau khi nắm được kiến thức bài học có thể tìm đến khoá học Ôn luyện Vật lí lớp 10 để tự củng cố và nâng cao việc giải các dạng bài tập.

Khóa học là tiền đề giúp các em nắm vững các dạng bài tập cơ bản để chinh phục các cấp độ bài tập vật lí cao hơn, được giới thiệu qua các khóa luyện thi THPT tại hocthukhoa.vn.

Hỗ trợ học tập

Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Yêu cầu khóa học

Học sinh trang bị kiến thức cơ bản của môn học.

Kết quả đạt được sau khi hoàn thành khóa học

Học sinh được củng cố kiến thức và tăng cường kĩ năng vận dụng.

Học sinh nắm được các phương pháp giải giải vật lí để giải quyết các dạng bài tập cụ thể.

Học sinh được làm quen, chuẩn bị sớm kiến thức, phương pháp làm bài cho kì thi THPT quốc gia.

Thông tin giáo viên

A

4.5 Trung bình

6 đánh giá

2,460 sinh viên

119 khóa học

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận
Hỏi đáp

thầy ơi, thầy có thể giảng cho e về tính khoảng thời gian không

Phạm Thanh Loan - 09:19 22/08/2019

Các khóa học tương tự

Các khóa liên quan

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

17 giờ, 28 phút, 20 giây
Cập nhật 20-08-2019
0
1835

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Tường

17 giờ, 28 phút, 20 giây
Cập nhật 05-08-2019
0
1257

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

17 giờ, 28 phút, 20 giây
Cập nhật 05-08-2019
5
1611

599,000 VNĐ

699,000 VNĐ

Các khóa khác của thầy cô

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 7 - cô Hoài Thu

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ