Câu hỏi:

05/05/2021 375

Một tia sáng khi truyền từ nước ra không khí thì 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Ta có, khi tia sáng truyền từ nước ra không khí thì góc khúc xạ lớn hơn góc tới.

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi

Xem đáp án » 05/05/2021 1,348

Câu 2:

Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án » 05/05/2021 941

Câu 3:

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc tới (i) là góc tạo bởi:

Xem đáp án » 05/05/2021 940

Câu 4:

Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:

Xem đáp án » 05/05/2021 654

Câu 5:

Chọn phát biểu SAI trong các phất biểu sau.

Xem đáp án » 05/05/2021 563

Câu 6:

Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?

Xem đáp án » 05/05/2021 512

Câu 7:

Điều nào SAI khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng?

Xem đáp án » 05/05/2021 475

Bình luận


Bình luận