Câu hỏi:

05/05/2021 354

Câu nào sau đây không đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A, B, D - đúng

C - sai vì thấu kính hội tụ được làm bằng các vật liệu trong suốt như nhựa, ...

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu nào sau đây là đúng khi nói về thấu kính hội tụ

Xem đáp án » 05/05/2021 1,686

Câu 2:

Dùng một thấu kính hội tụ hứng ánh sáng Mặt Trời theo phương song song với trục chính của thấu kính thì:

Xem đáp án » 05/05/2021 605

Câu 3:

Cho một thấu kính có tiêu cự là 20cm. Độ dài FF’ giữa hai tiêu điểm của thấu kính là:

Xem đáp án » 05/05/2021 472

Câu 4:

Cho một thấu kính hội tụ có khoảng cách giữa hai tiêu điểm là 60cm. Tiêu cự của thấu kính là:

Xem đáp án » 05/05/2021 419

Câu 5:

Vật liệu nào không được dùng làm thấu kính

Xem đáp án » 05/05/2021 374

Câu 6:

Chiếu một chùm sáng song song vào thấu kính hội tụ, hình vẽ nào sau đây mô tả đúng đường truyền của tia sáng?

Xem đáp án » 05/05/2021 355

Bình luận


Bình luận