Câu hỏi:

05/05/2021 239

Chọn phát biểu đúng.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

A - sai vì: Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành cơ năng

B - sai vì: Trong các máy phát điện, phần lớn cơ năng chuyển hóa thành điện năng

C - sai vì: Phần năng lượng hữu ích thu được cuối cùng bao giờ cũng nhỏ hơn phần năng lượng ban đầu cung cấp cho máy

D - đúng

Đáp án cần chọn là: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án » 05/05/2021 691

Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 400

Câu 3:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án » 05/05/2021 391

Câu 4:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 386

Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Xem đáp án » 05/05/2021 290

Câu 6:

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

Xem đáp án » 05/05/2021 238

Bình luận


Bình luận