Câu hỏi:

05/05/2021 239

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy. Vì sao?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong máy phát điện, điện năng thu được bao giờ cũng có giá trị nhỏ hơn cơ năng cung cấp cho máy, vì một phần cơ năng đã biến thành dạng năng lượng khác ngoài điện năng

Đáp án: B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về định luật bảo toàn năng lượng.

Xem đáp án » 05/05/2021 697

Câu 2:

Trong quá trình biến đổi thế năng thành động năng và ngược lại trong các hiện tượng tự nhiên. Cơ năng luôn luôn giảm, phần cơ năng hao hụt đi đã chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 410

Câu 3:

Trong các hiện tượng tự nhiên, thường có sự biến đổi giữa:

Xem đáp án » 05/05/2021 393

Câu 4:

Trong động cơ điện, phần lớn điện năng chuyển hóa thành:

Xem đáp án » 05/05/2021 387

Câu 5:

Hiện tượng nào dưới đây không tuân theo định luật bảo toàn năng lượng?

Xem đáp án » 05/05/2021 291

Câu 6:

Chọn phát biểu đúng.

Xem đáp án » 05/05/2021 242

Bình luận


Bình luận