Câu hỏi:

01/06/2021 36

Lựa chọn đáp án đúng nhất:

Tìm y, biết: y x 10 = 23,4

Trả lời:

Đáp án A

Ta có:

y x 10 = 23,4

        y = 23,4 : 10

        y = 2,34

Vậy đáp án đúng là y = 2,34

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn dấu thích hợp điền vào ô trống:

72,8 : 100 ... 8,72 : 10

Xem đáp án » 01/06/2021 44

Câu 2:

Điền số thích hợp vào ô trống:

23,52 + 81,4 : 10 – 169,3 : 100 = ...

Xem đáp án » 01/06/2021 39

Câu 3:

Tìm y biết: 87,6 : y = 74 : 100 + 9,26

Xem đáp án » 01/06/2021 34

Câu 4:

Phép tính nào sau đây có kết quả lớn nhất?

Xem đáp án » 01/06/2021 30

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »