Câu hỏi:

06/01/2022 264

Bài 3 trang 123 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1, 2, 3, 4. Thảo nhắm mắt lấy ra 1 thẻ từ hộp, ghi số rồi trả lại hộp. Lặp lại hoạt động trên 20 lần, Thảo được bảng kết quả như sau:

Trong hộp có 4 thẻ được đánh số 1 2

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn.

b) Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố.

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Lời giải:

a) Các thẻ số chẵn trong bảng trên là: thẻ ghi số 2 và số 4.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số 2 là: 5.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số 4 là: 5.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn (thẻ ghi số 2 hoặc số 4) trong 20 lần là: 5 + 5 = 10

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Thảo lấy được thẻ ghi số chẵn” là: 10/20 = 0,5

b) Các thẻ số nguyên tố trong bảng trên là: thẻ ghi số 2 và số 3.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số 2 là 5.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số 3 là 5.

Số lần Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố (thẻ ghi số 2 hoặc số 3) trong 20 lần là: 5 + 5 = 10.

Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện “Thảo lấy được thẻ ghi số nguyên tố” là: 10/20 = 0,5

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bài 4 trang 124 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia. Điểm số của các lần bắn cho ở bảng sau:

Một xạ thủ bắn 20 mũi tên vào một tấm bia

Hãy tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau trong mỗi lần bắn:

a) Xạ thủ bắn được 10 điểm.

b) Xạ thủ bắn được ít nhất 8 điểm.

Xem đáp án » 06/01/2022 533

Câu 2:

Bài 6 trang 124 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Khảo sát năng suất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng được lựa chọn ngẫu nhiên người ta thu được bảng kết quả sau:

Khảo sát năng suất lúa (tạ/ha) của 25 thửa ruộng

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Thửa ruộng được chọn có năng suất 55 tạ/ha.

b) Thửa ruộng được chọn có năng suất không quá 55 tạ/ha.

Xem đáp án » 06/01/2022 237

Câu 3:

Bài 5 trang 124 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả như sau:

Tung hai đồng xu cân đối 100 lần ta được kết quả

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Có một đồng xu sấp, một đồng xu ngửa.

b) Hai đồng xu đều sấp.

Xem đáp án » 06/01/2022 214

Câu 4:

Bài 7 trang 125 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4 được cho ở bảng sau:

Số xe máy một cửa hàng bán được trong 30 ngày của tháng 4

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Cửa hàng bán được 7 xe máy một ngày.

b) Cửa hàng bán được trên 5 xe máy một ngày.

Xem đáp án » 06/01/2022 207

Câu 5:

Bài 9 trang 125 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Tỉ số 20 trận thi đấu gần đây nhất giữa hai đội bóng A và B được cho ở bảng sau:

Tỉ số 20 trận thi đấu gần đây nhất giữa hai đội bóng A và B

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện sau trong mỗi trận đấu:

a) Đội A thắng đội B.

b) Hai đội hoà nhau.

c) Đội B ghi được hơn 1 bàn thắng.

d) Tổng số bàn thắng hai đội ghi được lớn hơn 2.

Xem đáp án » 06/01/2022 111

Câu 6:

Bài 10 trang 126 sách bài tập Toán lớp 6 Tập 2: Thái thực hiện một điều tra về mối liên quan giữa thuốc lá và bệnh đường hô hấp. Em đã hỏi ngẫu nhiên 20 nam giới ở độ tuổi từ 40 đến 50 và được bảng kết quả như sau:

Thái thực hiện một điều tra về mối liên quan giữa thuốc lá

Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện:

a) Người được hỏi có hút thuốc.

b) Người được hỏi không mắc bệnh đường hô hấp.

c) Người được hỏi có hút thuốc và bị mắc bệnh đường hô hấp.

d) Người được hỏi không hút thuốc và không mắc bệnh đường hô hấp.

Xem đáp án » 06/01/2022 78

Bình luận


Bình luận