Bài tập các loại dao động trong đề thi đại học

  • 2380 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 2:

(Câu 10 Đề thi THPT QG 2016 – Mã đề 536): Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

Xem đáp án

Đáp án C

Trong dao động cưỡng bức, hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ  f = fo


Câu 3:

(Câu 4 Đề thi Thử nghiệm 2017): Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

Trong dao động duy trì thì biên độ và tần số của dao động là không đổi so với dao động tự do


Câu 4:

(Câu 7 Đề thi Thử nghiệm 2017): Khi nói về dao động duy trì của một con lắc, phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Dao động duy trì được bổ sung năng lượng sau mỗi chu kì


Câu 5:

(Câu 4 Đề thi THPT QG 2017 – Mã đề 201): Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

Dao động cưỡng bức có tần số luôn bằng tần số của lực cưỡng bức. Khi tần số của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ dao động thì xảy ra cộng hưởng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Người Lạ

Bình luận


Bình luận