Trắc nghiệm Bất đẳng thức có đáp án (Vận dụng)

  • 367 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho biểu thức P=a+a với a ≥ 0. Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

Xem đáp án

 


Câu 2:

Cho a > b > 0 và Mệnh đề nào sau đây đúng? 

Xem đáp án

 


Câu 4:

Cho các mệnh đề sau: Với mọi giá trị của a, b, c dương ta có: ab+ba2I;ab+bc+ca3II;1a+1b+1c9a+b+cIII. Chọn kết luận đúng:

Xem đáp án

 


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận