Trắc nghiệm Căn bậc hai có đáp án (Thông hiểu)

  • 2262 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

So sánh hai số 2 và 1+2.

Xem đáp án


Câu 2:

So sánh hai số 5 và 50-2

Xem đáp án


Câu 4:

Biểu thức 10+100x có nghĩa khi

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

11 tháng trước

Bảo Ngọc

good!

Bình luận


Bình luận

Thành Phan
20:09 - 29/11/2021

sai đáp án