Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 1 (có đáp án): Vai trò và triển vọng phát triển của ngành kĩ thuật điện tử trong sản xuất và đời sống

  • 415 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kĩ thuật điện tử được ứng dụng trong các lĩnh vực:

Xem đáp án

Đáp án: A


Câu 2:

 Máy giặt (hiện đại) là loại:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 3:

Thiết bị điện tử ngày càng trở nên gọn nhẹ, chất lượng ngày càng cao vì:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Các thiết bị điện tử phục vụ sinh hoạt như:

Xem đáp án

Đáp án: A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận