Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 (có đáp án): Máy tăng âm (Mới nhất)

  • 438 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Máy tăng âm là thiết bị khuếch đại tín hiệu âm thanh.


Câu 2:

Có mấy căn cứ để phân loại máy tăng âm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Có 3 căn cứ để phân loại máy tăng âm là: theo chất lượng, theo công suất, theo linh kiện.


Câu 3:

Người ta phân loại máy tăng âm căn cứ vào?

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: Có 3 căn cứ để phân loại máy tăng âm là: theo chất lượng, theo công suất, theo linh kiện.


Câu 4:

Theo chất lượng, máy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Theo chất lượng, máy tăng âm có: máy tăng âm thông thường và máy tăng âm chất lượng cao.


Câu 5:

Theo chất lượng, mấy tăng âm phân làm mấy loại?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Theo chất lượng, máy tăng âm có: máy tăng âm công suất lớn, máy tăng âm công suất nhỏ, máy tăng âm công suất vừa.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Sheiki Han
10:21 - 18/03/2022

câu 5 là đáp án B chứ ad

Sheiki Han
10:24 - 18/03/2022

câu 6 đáp án A mới đúng mà ad, SGK/Tr.73 theo chất lượng máy tăng âm chỉ có 2 loại là thông thường và chất lượng cao