Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 2 (có đáp án): Điện trở - tụ điện - cuộn cảm

  • 226 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điện trở có công dụng:

Xem đáp án

Đáp án: D. Vì tụ điện ngăn cản dòng một chiều, cuộn cảm chặn dòng xoay chiều.


Câu 2:

Đơn vị đo điện trở là:

Xem đáp án

Đáp án: A. Vì fara là đơn vị đo điện dung, henry là đơn vị đo điện cảm, oát là đơn vị đo công suất.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án

Đáp án: D


Câu 4:

Kí hiệu của tụ hóa là:

Xem đáp án

Đáp án: D.

Vì đáp án A là tụ cố định, đáp án B là tụ biến đổi, đáp án C là tụ bán chỉnh.


Câu 5:

Trong các tụ sau, tụ nào phân cực:

Xem đáp án

Đáp án: C. Vì chỉ có tụ hóa là phân cực


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận