Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 28 (có đáp án): Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ (Mới nhất)

  • 238 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tải của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: D

Giải thích: mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho những tải tiêu thụ từ vài chục kW đến vài trăm kW.


Câu 2:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ cấp điện cho tải tiêu thụ khoảng

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạng điện cấp điện cho sản xuất quy mô nhỏ bao gồm các tổ sản xuất, các phân xưởng sản xuất chỉ tiêu thụ công suất vài chục kW tới các xí nghiệp sản xuất nhỏ, công suất tiêu thụ vài trăm kW.


Câu 3:

Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có mấy đặc điểm?

Xem đáp án

Đáp án đúng: C

Giải thích: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ có 3 đặc điểm:

+ Tải phân bố tập trung

+ Dùng máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp

+ Mạng chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.


Câu 4:

Đặc điểm thứ nhất của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: A

Giải thích: Đặc điểm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

1. Tải phân bố tập trung

2. Dùng máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp

3. Mạng chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.


Câu 5:

Đặc điểm thứ hai của mạng điện sản xuất quy mô nhỏ là:

Xem đáp án

Đáp án đúng: B

Giải thích: Đặc điểm mạng điện sản xuất quy mô nhỏ:

1. Tải phân bố tập trung

2. Dùng máy biến áp riêng hoặc lấy điện từ đường dây hạ áp

3. Mạng chiếu sáng được cấp từ đường dây hạ áp của cơ sở sản xuất.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận