Trắc nghiệm Địa Lí 12 Trắc nghiệm Bài 35: Vấn đề phát triển kinh tế - xã hội ở Bắc Trung Bộ

  • 3491 lượt thi

  • 53 câu hỏi

  • 63 phút

Câu 1:

Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Câu 2:

Các tỉnh Bắc Trung Bộ xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: Các tỉnh Bắc Trung Bộ xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam là Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.


Câu 3:

So với cả nước, diện tích vùng Bắc Trung Bộ chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: So với cả nước, diện tích vùng Bắc Trung Bộ chiếm 15,6%.


Câu 4:

So với cả nước, dân số vùng Bắc Trung Bộ năm 2006 chiếm (%)

Xem đáp án

Đáp án: C

Giải thích: So với cả nước, dân số vùng Bắc Trung Bộ năm 2006 chiếm 12,7%.


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng với vị trí địa lí của Bắc Trung Bộ?

Xem đáp án

Đáp án: D

Giải thích: Phát biểu không đúng với vị trí địa lí của Bắc Trung Bộ là kề với Tây Nguyên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

wuhthna
05:14 - 23/01/2024

34A

Minh Thùy Trương
22:53 - 27/02/2024

16c

Minh Thùy Trương
22:55 - 27/02/2024

49a