Trắc nghiệm Hóa 12 (có đáp án): Bài tập lí thuyết hợp chất nhôm (P2)

  • 684 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 3:

Hai chất nào sau đây đều là hidroxit lưỡng tính?

Xem đáp án


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận