Trắc nghiệm Lịch sử 10 Cánh diều Bài 9. Cách mạng công nghiệp thời kì hiện đại có đáp án

  • 3812 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong bối cảnh nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

- Bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba:

+ Tiền đề từ những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai

+ Những nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người

+ Các vấn đề toàn cầu như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh…

+ Chiến tranh thế giới thứ hai đặt ra nhu cầu phát minh ra các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới

+ Khủng hoảng năng lượng đặc biệt là sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên

+ Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là ở các nước tư bản chủ nghĩa.


Câu 2:

Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

- Bối cảnh lịch sử diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba:

+ Tiền đề từ những thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai

+ Những nhu cầu về đời sống vật chất và tinh thần ngày càng cao của con người

+ Các vấn đề toàn cầu như bùng nổ dân số, ô nhiễm môi trường, dịch bệnh…

+ Chiến tranh thế giới thứ hai đặt ra nhu cầu phát minh ra các loại vũ khí, phương tiện chiến tranh mới

+ Khủng hoảng năng lượng đặc biệt là sự cạn kiệt của tài nguyên thiên nhiên

+ Sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế, đặc biệt là ở các nước tư bản chủ nghĩa.


Câu 3:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra trong khoảng thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra vào nửa sau thế kỉ XX, khởi đầu ở nước Mỹ, sau đó nhanh chóng phát triển ở các nước khác, như: Liên Xô, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức,…


Câu 4:

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba được khởi đầu tại quốc gia nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba diễn ra vào nửa sau thế kỉ XX, khởi đầu ở nước Mỹ, sau đó nhanh chóng phát triển ở các nước khác, như: Liên Xô, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức,…


Câu 5:

Một trong những thành tựu tiêu biểu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Máy tính điện tử ra đời đầu tiên ở Mỹ năm 1946, chạy bằng điện tử chân không. Sự ra đời của máy tính điện tử đã dẫn đến tự động hóa trong quá trình sản xuất.


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

3 tháng trước

Thu Ha

Câu 3 C

Bình luận


Bình luận

minh pham
16:01 - 25/12/2022

Câu 3 đáp án C

Vũ Tuấn Thành
22:31 - 28/01/2023

caau 3 dap an C

Neyuq Odd
08:06 - 31/01/2024

cau 3 dap an C