Trắc nghiệm Lịch sử 12: MỸ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 -2000) có lời giải chi tiết

  • 1626 lượt thi

  • 66 câu hỏi

  • 70 phút

Câu 1:

Trong khoảng hai thập niên đầu sau Chiến tranh thế giởỉ thứ haỉ đã xuất hiện các trung tâm kinh tế - tài chính nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Câu 2:

Nguyên nhân nào dưới đây là cơ bản nhất đưa nền kinh tế của Mĩ phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

Xem đáp án

Chọn đáp án A.


Câu 3:

Đặc điểm nổi bật nhất của nền kỉnh tế Mĩ sau Chiến tranh thế giớỉ thử haỉ là gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án C.


Câu 4:

Ghi đúng (Đ) hoặc sai (S) vào trước các câu dưói đây nói về mục tiêu “Chiến lược toàn cầu” của Mĩ

Xem đáp án

A, D sai.

B, C đúng.


Câu 5:

Thất bại nặng nề nhất của đế quốc Mĩ trong quá trình thực hiện “Chiến lực toàn cầu” là do:

Xem đáp án

Chọn đáp án D.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận