Trắc nghiệm Lịch sử 12 Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000

  • 1089 lượt thi

  • 50 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Sau đại thắng mùa Xuân 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của cả nước ta là gì?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 2:

Từ năm 1946 đến 1980, đã ba lần Quốc hội thông qua Hiến pháp, đó là những Hiến pháp nào?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 5:

Tên nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua vào thời gian nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận