Trắc nghiệm Lý thuyết về kể lại một truyền thuyết có đáp án

  • 154 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kể lại một truyện truyền thuyết được hiểu là:

Xem đáp án

Kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích là dùng ngôn ngữ nói của của mình để kể lại nội dung một truyện truyền thuyết đã học, đã nghe.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Nội dung sau đúng hay sai?

“Khi kể lại một truyền thuyết, em không cần bám sát các sự kiện chính của truyện.”

Xem đáp án

- Sai

- Khi kể, em cần bám sát các sự kiện chính của truyện, nhưng cũng có thể sáng tạo thêm các chi tiết, hình ảnh, kết thúc truyện,…


Câu 3:

Khi kể lại một truyện truyền thuyết, em có thể kết hợp với những yếu tố nào để bài trình bày hấp dẫn, sinh động hơn?

Xem đáp án

Khi kể lại một truyện truyền thuyết hoặc cổ tích, em có thể kết hợp với những yếu tố sau:

- Kết hợp với ngôn ngữ hình thể (cử chỉ, ánh mắt, nét mặt,…)

- Giọng kể linh hoạt, phù hợp với nội dung câu chuyện

- Sử dụng các thiết bị hỗ trợ (tranh, ảnh, video…)

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Khi kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích, bài nói bao gồm mấy phần?

Xem đáp án

Bài nói bao gồm 3 phần: 

Mở bài: Lời chào, giới thiệu, nêu lí do kể chuyện

Thân bài: Kể lại câu chuyện bằng lời văn của em

Kết bài: Nêu cảm nghĩ của bản thân về truyện hoặc nhân vật chính. Lời cảm ơn tới người nghe.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận