Trắc nghiệm Nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến có đáp án (Thông hiểu)

  • 886 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào:

Xem đáp án

Đáp án D

Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch LC


Câu 2:

Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án B

Mạch chọn sóng trong máy thu sóng vô tuyến điện hoạt động dựa trên hiện tượng cộng hưởng dao động điện từ


Câu 3:

Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao tần có tần số f ( biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăng ten phát biến thiên tuần hoàn với tần số

Xem đáp án

Đáp án B

Trong thông tin liên lạc bằng sóng điện từ, sau khi trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao tần có tần số f ( biến điệu biên độ) thì tín hiệu đưa đến ăng ten phát biến thiên tuần hoàn với tần số f và biên độ biến thiên theo thời gian và tần số bằng fa


Câu 4:

Dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến ?

Xem đáp án

Đáp án D

Điện thoại di động là dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến


Câu 5:

Chọn câu đúng: Trong “ máy bắn tốc độ” xe cộ trên đường:

Xem đáp án

Đáp án C

Máy bắn tốc độ là dụng cụ có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận