Trắc nghiệm Ôn tập chương 2: Động lực học chất điểm có đáp án (Nhận biết)

  • 1684 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Gọi F1, F2 là độ lớn của hai lực thành phần, F là độ lớn hợp lực của chúng. Câu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có điều kiện của hợp lực của hai lực thành phần:

F1F2FF1+F2

=> A, B, C – sai

D - đúng


Câu 2:

Độ lớn của hợp lực hai lực đồng qui hợp với nhau góc α là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hợp lực của hai lực đồng quy tạo với nhau góc α là:

F2=F12+F22+2F1F2cosα


Câu 3:

Chọn câu đúng. Cặp "lực và phản lực" trong định luật III Niutơn:

Xem đáp án

Đáp án B

Cặp “lực và phản lực” trong định luật III – Niuton là hai lực trực đối, chúng tác dụng vào hai vật khác nhau và bằng nhau về độ lớn.


Câu 4:

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là:

Xem đáp án

Đáp án B

Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật là khối lượng của vật đó


Câu 5:

Biểu thức nào sau đây là biểu thức của lực hấp dẫn:

Xem đáp án

Đáp án B

Lực hấp dẫn giữa hai vật (coi như chất điểm) tỉ lệ thuần với tích của hai khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa chúng.

Fhd=Gm1m2r2


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

2 năm trước

Nhật Vũ

Bình luận


Bình luận