Trắc nghiệm Tin học 6 Bài 1: Thông tin - thu nhận và xử lí thông tin có đáp án

  • 979 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Với mỗi thông tin sau đây:

1. Phòng học lớp em vừa thay bảng mới.

2. Bạn Dũng được tuyên dương trước lớp vì làm việc rất tốt.

3. Ngày mai sẽ có mưa ở khu vực miền núi Tây Bắc Việt Nam.

4. Vụ lúa mùa này nông dân Nam Bộ thắng lớn.

Em hãy cho biết, thông tin đó có thể nhận được từ quan sát trực tiếp sự vật hiện tượng là:

Xem đáp án

Thông tin đó có thể nhận được từ quan sát trực tiếp sự vật hiện tượng là:

- Quan sát trực tiếp hoặc nghe bạn nói.

- Nghe trực tiếp hoặc nghe bạn kể lại.

Đáp án: A.


Câu 2:

Nghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể mưa”, em sẽ xử lý thông tin và quyết định như thế nào (thông tin ra)?

Xem đáp án

Khi ghe bản tin dự báo thời tiết “Ngày mai trời có thể mưa”, ta sẽ xử lý thông tin và quyết định đi học mang theo áo mưa (thông tin ra).

Đáp án: D.


Câu 3:

Tai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây:

Xem đáp án

ai người bình thường có thể tiếp nhận thông tin như tiếng chim hót, tiếng hát, tiếng đàn…

Đáp án: B.


Câu 4:

Cho tình huống: "Em thấy quả cam có màu vàng, biết nó sắp chín", em hãy chọn những câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án

Câu đúng là: Quả cam có màu vàng là thông tin vào, quả cam sắp chín là kết quả xử lí thông tin.

Đáp án: C.


Câu 5:

Buổi tối nghe bố nhắc: "Ngày mai là mồng 2 tháng 9 đấy!", em chuẩn bị sẵn cờ Tổ quốc để mang treo trước cửa nhà sáng sớm hôm sau. Em hãy cho biết thông tin nhận được (đầu vào) là gì?

Xem đáp án

- Thông tin nhận được (đầu vào) là ngày mai là mồng 2 tháng 9.

- Thông tin sau xử lí (đầu ra) là ngày mai là Quốc khánh.

- Những hiểu biết có từ trước đã giúp xử lí thông tin và kết quả xử lí là “Treo cờ Tổ quốc chào mừng ngày Quốc khánh”.

Đáp án: A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận