Trắc nghiệm Tính chất đường phân giác của tam giác có đáp án (Vận dụng)

  • 765 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có: AB = 4cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Các đường phân giác BD và CE cắt nhau ở I. Tỉ số diện tích các tam giác DIE và ABC là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: ADAB=DCBC (t/c) AD4=DC6=AD+DC4+6=510=12

AD = 4.12= 2, DC = 6.12 = 3

Suy ra DIIB=DCCB=36=12DIDB=13

BEEA=BCAC=65BEBA=611

ADDC=23ADAC=25

Suy ra SDIE = 13SBDE

SDIE =13.611.25=455 SABC

Vậy SDIESABC=455


Câu 2:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt AC ở E. Gọi I là giao điểm của AM và DE.

1. Chọn khẳng định đúng

Xem đáp án

Đáp án D

Vì MD và ME lần lượt là phân giác của AMB^,AMC^ nên DADB=MAMB,EAEC=MAMC

Mà MB = MC nên DADB=EAEC => DE // BC (định lí Talet đảo)

Vì DE // BC nên DIBM=AIAM=IEMC (hệ quả định lí Talet) mà BM = MC nên DI = IE.

Nên cả A, B đều đúng


Câu 3:

Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt AC ở E. Gọi I là giao điểm của AM và DE.

2. Tính độ dài DE, biết BC = 30cm, AM = 10cm.

Xem đáp án

Đáp án D

Vì DI = IE (cmt) nên MI là đường trung tuyến của tam giác MDE.

ΔMDE vuông (vì MD, ME là tia phân giác của góc kề bù) nên MI = DI = IE

Đặt DI = MI = x, ta có DIBM=AIAM (cmt) nên x15=10x10

Từ đó x = 6 suy ra DE = 12cm


Câu 4:

Cho tam giác ABC có: AB = 12cm, BC = 15cm, AC = 18cm. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác và G là trọng tâm tam giác.

1. Chọn khẳng định sai:

Xem đáp án

Đáp án C

Gọi D, M là giao điểm của AI, AG với BC.

Vì AD là tia phân giác góc BAC^ nên BDAB=DCAC (t/c)

BD12=DC18=BD+DC12+18=1530=12

BD = 12.12 = 6, DC =18.12 = 9

Lại có: BI là tia phân giác ABD^ nên AIID=ABBD=126=2 (tính chất)

=> IDAD=MGMA=13 hay D đúng

Mà AG = 2GM (vì G là trọng tâm)

Nên AIID=AGGM=2 hay B đúng

Theo định lí đảo của định lí Talet ta có:

IG // DM => IG // BC hay A đúng

Chỉ có C sai


Câu 5:

Cho tam giác ABC có: AB = 12cm, BC = 15cm, AC = 18cm. Gọi I là giao điểm của các đường phân giác và G là trọng tâm tam giác.

2. Độ dài IG là:

Xem đáp án

Đáp án A

Do M là trung điểm BC nên MB = 12BC = 12.15 = 7,5 cm

Mà BD = 6cm nên DM = 7,5 cm – 6cm = 1,5 cm

Do IG // DM nên IGDM=AGAM=23IG = 23DM = 13.1,5 = 1 cm


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận