Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 5 chuyên đề và 36 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6.
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ Giảm 43%

2 ngày còn lại ở mức giá này!

  5 (3)

2394 học viên ghi danh

Giáo viên: Diệu Linh

Trình độ: Lớp 6

Cấp độ: Cấp 2

Thời gian: 63 giờ, 52 phút, 10 giây

Bài giảng: 167 bài

Học liệu: 48

Cập nhật: 22/02/2020

Danh sách các bài học

 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Phần 2 00:21:20
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế Phần 1 00:25:32
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Phần 1 00:18:07
 • Bài 2: Góc - Phần 2 00:15:16
 • Bài 6: Tia phân giác của góc 00:27:32
 • Bài 8: Đường tròn ( Bài tập ) 00:22:45
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Phần 1 00:21:47
 • Bài 8: Đường tròn ( Lý thuyết ) 00:15:54
 • Bài 1: Tập hợp - Phân tử của tập hợp - Lý thuyết 00:18:52
 • Bài 1: Tập hợp - Phân tử của tập hợp - Bài tập 00:11:02
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên - Lý thuyết 00:18:04
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên - Bài tập Phần 1 00:11:47
 • Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên - Bài tập Phần 2 00:07:53
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên - Lý thuyết 00:15:09
 • Bài 3: Ghi số tự nhiên - Bài tập 00:17:49
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con - Lý thuyết Phần 1 00:09:43
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con - Lý thuyết Phần 2 00:09:08
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con - Bài tập Phần 1 00:13:40
 • Bài 4: Số phần tử của một tập hợp - Tập hợp con - Bài tập Phần 2 00:15:02
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Phần 1 00:09:35
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Phần 2 00:14:53
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Phần 3 00:10:00
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Phần 4 00:14:30
 • Bài 5: Phép cộng và phép nhân - Phần 5 00:15:02
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Phần 1 00:10:45
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Phần 2 00:09:37
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Phần 3 00:10:18
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Phần 4 00:09:30
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia - Phần 5 00:08:30
 • Luyện tập -Phần 1 00:26:06
 • Luyện tập -Phần 2 00:20:55
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Phần 1 00:33:08
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Phần 2 00:27:15
 • Bài 7: Lũy thừa với số mũ tự nhiên - Nhân hai lũy thừa cùng cơ số Phần 3 00:24:05
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Phần 1 00:26:08
 • Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số Phần 2 00:23:23
 • Luyện tập lũy thừa Phần 1 00:20:44
 • Luyện tập lũy thừa Phần 2 00:26:04
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Phần 1 00:24:06
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Phần 2 00:24:15
 • Luyện tập thứ tự thực hiện các phép tính 00:34:52
 • Kiểm tra một tiết số học 00:41:32
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Phần 1 00:34:11
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng Phần 2 00:31:06
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho hai, cho năm 00:24:58
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho hai, cho năm - Luyện tập 00:14:39
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho ba, cho chín Phần 1 00:30:09
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho ba, cho chín Phần 2 00:30:32
 • Bài 13: Ước và bội 00:20:41
 • Luyện tập ước và bội 00:26:42
 • Bài 14: Số nguyên tố - Hợp số - Bảng số nguyên tố 00:30:01
 • Luyện tập số nguyên tố 00:34:36
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 00:14:43
 • Luyện tập phân tích một số ra thừa số nguyên tố 00:36:33
 • Bài 16: Ước chung và bội chung Phần 1 00:37:31
 • Bài 16: Ước chung và bội chung Phần 2 00:24:39
 • Luyện tập ước chung và bội chung 00:34:02
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất Phần 1 00:39:54
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất Phần 2 00:47:02
 • Luyện tập Ước chung lớn nhất 00:41:12
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Lý thuyết 00:39:48
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất - Bài tập 00:39:48
 • Luyện tập bội chung nhỏ nhất Phần 1 00:16:13
 • Luyện tập bội chung nhỏ nhất Phần 2 00:36:57
 • Ôn tập chương I Tiết 1 00:43:11
 • Ôn tập chương I Tiết 2 Phần 1 00:27:49
 • Ôn tập chương I Tiết 2 Phần 2 00:22:14
 • Kiểm tra chương I 00:32:04
 • Tài liệu - Bài tập luyện tập chương 1 00:00:00
 • Bài 1: Làm quen với số nguyên âm Phần 1 00:11:48
 • Bài 1: Làm quen với số nguyên âm Phần 2 00:09:31
 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Phần 1 00:25:05
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Phần 2 00:10:50
 • Luyện tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên 00:10:52
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Phần 1 00:14:16
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Phần 2 00:12:12
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu Phần 1 00:17:09
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu Phần 2 00:19:54
 • Luyện tập phép cộng hai số nguyên 00:25:08
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng hai số nguyên Phần 1 00:20:06
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng hai số nguyên Phần 2 00:24:30
 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên Phần 1 00:11:33
 • Bài 7: Phép trừ hai số nguyên Phần 2 00:17:06
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc 00:25:26
 • Ôn tập học kì 1 - Tiết 1 00:29:34
 • Ôn tập học kì 1 - Tiết 2 Đang cập nhật
 • Ôn tập học kì 1 - Tiết 3 Đang cập nhật
 • Ôn tập học kì 1 - Tiết 4 Đang cập nhật
 • Kiểm tra học kì I Đang cập nhật
 • Bài 1: Điểm đường thẳng Phần 1 00:10:20
 • Bài 1: Điểm đường thẳng Phần 2 00:08:49
 • Bài 1: Điểm đường thẳng - Bài tập 00:15:51
 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng 00:40:55
 • Bài 3: Đường thẳng hàng đi qua hai điểm 00:13:06
 • Bài 3: Đường thẳng hàng đi qua hai điểm - Bài tập 00:10:21
 • Bài 5: Tia 00:53:03
 • Bài 6: Đoạn thẳng 00:49:10
 • Bài 7: Độ dài đoạn thẳng
 • Bài 8: Khi nào thì MA + ME = AB Phần 1 00:22:47
 • Bài 8: Khi nào thì MA + ME = AB Phần 2 00:19:11
 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Phần 1 00:29:09
 • Bài 9: Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài Phần 2 00:40:31
 • Luyện tập điểm nằm giữa hai điểm 00:30:08
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Phần 1 00:26:50
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng Phần 2 00:35:30
 • Luyện tập Trung điểm của đoạn thẳng 00:31:40
 • Ôn tập chương I - Tiết 1 Đang cập nhật
 • Ôn tập chương I - Tiết 2
 • Kiểm tra chương I 00:24:17
 • Kiểm tra học kì I Đang cập nhật
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế Phần 1 00:25:32
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế Phần 2 00:23:19
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Phần 1 00:18:07
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu Phần 2 00:17:57
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Phần 1 00:26:59
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Phần 2 00:12:24
 • Luyện tập phép nhân hai số nguyên 00:34:30
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân Phần 1 00:32:13
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân Phần 2 00:17:05
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Phần 1 00:21:47
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên Phần 2 00:21:20
 • Ôn tập chương II - Tiết 1 Đang cập nhật
 • Ôn tập chương II - Tiết 2 Đang cập nhật
 • Ôn tập chương II - Tiết 3
 • Kiểm tra chương II Đang cập nhật
 • Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Phần 1 00:15:56
 • Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số Phần 2 00:13:26
 • Bài 2: Phân số bằng nhau Phần 1 00:16:37
 • Bài 2: Phân số bằng nhau Phần 2 00:15:28
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Phần 1 00:22:48
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số Phần 2 00:17:32
 • Bài 4: Rút gọn phân số 00:23:18
 • Luyện tập rút gọn phân số 00:20:39
 • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số 00:31:02
 • Luyện tập quy đồng mẫu nhiều phân số 00:20:21
 • Bài 6: So sánh phân số - Phần 1 00:25:54
 • Bài 6: So sánh phân số - Phần 2 00:25:13
 • Luyện tập so sánh phân số 00:34:31
 • Bài 7: Phép cộng phân số 00:20:33
 • Luyện tập phép cộng phân số 00:37:22
 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số 00:22:57
 • Luyện tập tính chất cơ bản của phép cộng phân số 00:31:12
 • Bài 9: Phép trừ phân số - Phần 1 00:21:12
 • Bài 9: Phép trừ phân số - Phần 2 00:22:19
 • Bài 10: Phép nhân phân số - Phần 1 00:24:54
 • Bài 10: Phép nhân phân số - Phần 2 00:16:43
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Phần 1 00:18:49
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số - Phần 2 00:13:02
 • Bài 12: Phép chia phân số - Phần 1 00:23:28
 • Bài 12: Phép chia phân số - Phần 2 00:19:07
 • Bài 13: Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm 00:38:13
 • Luyện tập Hỗn số - Số thập phân - Phần trăm 00:32:39
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước ( lý thuyết ) 00:13:14
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước ( bài tập ) 00:25:35
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước ( Luyện tập ) 00:20:10
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó ( Lý thuyết ) 00:16:26
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó ( Bài tập ) 00:24:04
 • Luyện tập : Tìm một số biết giá trị một phân số của nó 00:20:43
 • Bài 16: Tìm tỉ số của 2 số 00:41:05
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm ( Lý thuyết ) 00:19:09
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm ( Bài tập ) 00:17:31
 • Ôn thi học kỳ II - Tiết 1 00:42:49
 • Ôn thi học kỳ II - Tiết 2 00:42:40
 • Ôn thi học kỳ II - Tiết 3 00:48:44
 • Ôn thi học kỳ II - Tiết 4 00:39:57
 • Ôn thi học kỳ II - Tiết 5 00:44:10
 • Kiểm tra học kỳ Đang cập nhật
 • Bài 1: Nửa mặt phẳng - Phần 1 00:26:55
 • Bài 1: Nửa mặt phẳng - Phần 2 00:12:09
 • Bài 2: Góc - Phần 1 00:16:39
 • Bài 2: Góc - Phần 2 00:15:16
 • Bài 3: Số đo góc - Phần 1 00:25:35
 • Bài 3: Số đo góc - Phần 2 00:07:00
 • Bài 4: Khi nào thì XOY + YOZ = XOZ - Phần 1 00:27:43
 • Bài 4: Khi nào thì XOY + YOZ = XOZ - Phần 2 00:15:53
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo - Phần 1 00:24:46
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo - Phần 2 00:19:56
 • Bài 6: Tia phân giác của góc 00:27:32
 • Bài 6 : tia phân giác của góc ( Bài tập ) 00:45:16
 • Luyện tập tia phân giác của góc 00:38:13
 • Bài 8: Đường tròn ( Lý thuyết ) 00:15:54
 • Bài 8: Đường tròn ( Bài tập ) 00:22:45
 • Bài 9: Tam giác 00:26:38
 • Tài liệu - Ôn tập chương II
 • Kiểm tra học kỳ Đang cập nhật

Mô tả

Nội dung khóa học:

- Khóa học Toán lớp 6 của thầy Cô Diệu Linh cung cấp đầy đủ kiến thức trong chương trình sách giáo khoa, giúp học sinh nắm vững lí thuyết và biết cách giải quyết các dạng bài tập.

- Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 5 chuyên đề và 36 bài giảng bám sát chương trình sách giáo khoa Toán lớp 6.

+ Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

+ Chuyên đề 2. Số Nguyên

+ Chuyên đề 3. Phân số

+ Chuyên đề 4. Đoạn thẳng.

+ Chuyên đề 5. Góc

Đặc điểm nổi bật:

- Giáo viên với phong cách giảng giải tỉ mỉ, nhiệt tình sẽ giúp học sinh với mọi lực học khác nhau, không chỉ nắm vững kiến thức, mà còn có thêm niềm yêu thích với môn Toán.

- Hệ thống bài tập được biên soạn đặc biệt bởi chính cô Diệu Linh điều đó sẽ giúp các em học sinh vượt qua các dạng đề một cách dễ dàng nhất.

- Hệ thống bài tập tự luyện dưới dạng trắc nghiệm trực tuyến đi kèm mỗi bài giảng giúp học sinh biết cách vận dụng kiến thức vừa học.

- Hệ thống đề thi đánh giá chính xác năng lực của học sinh sau mỗi chương, mỗi học kì.

- Giáo viên giải đáp thắc mắc của học sinh về bài học trong mục Trao đổi bài ngay dưới mỗi bài giảng.

- Giáo viên trực tiếp tương tác với học sinh qua nhiều hình thức: Email, Mạng xã hội, Livestream…

- Tổng đài tư vấn, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của học sinh và phụ huynh 24/7.

Đối tượng khóa học:

- Học sinh có nhu cầu tham khảo trước hoặc ôn lại kiến thức trong Sách giáo khoa.

- Khóa học Toán học lớp 6 phù hợp với các bạn học sinh có nhu cầu nắm vững và hiểu cặn kẽ kiến thức môn Toán học lớp 6.

- Khóa học là tiền đề giúp các bạn nắm vững kiến thức để chinh phục các cấp độ kiến thức hóa học cao hơn.

Yêu cầu khóa học:

- Học sinh học kỹ từng bài giảng của thầy cô để nắm chắc kiến thức lý thuyết.

- Các phần kiến thức chưa hiểu thì học sinh cần học kỹ lại, đồng thời có thể hỏi đáp kiến thức thông qua mục hỏi đáp.

- Học sinh hoàn thành các bài tập tự luyện bao gồm bài tập trắc nghiệm và bài tập tự luận (Kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết).

Kết quả cần đạt được sau khi hoàn thành khóa học:

- Học sinh sẽ hệ thống được toàn bộ kiến thức Toán học lớp 6.

- Học sinh nắm được cách giải của các dạng bài Toán thường gặp nhất.

- Học sinh được làm quen với các bài tập trắc nhiệm và tự luận.

Thông tin giáo viên

5 Trung bình

3 đánh giá

21 sinh viên

1 khóa học

Diệu Linh

giao_vien

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

n

4 tháng trước

nguyen thien an

hay day tot

4 ngày trước

Hoa Le

T

3 ngày trước

Thu Hương

Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận

Khóa học liên quan

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

63 giờ, 52 phút, 10 giây
Cập nhật 21-02-2020
5
3402
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ

ÔN LUYỆN Toán 6 - Cô Trịnh Thị Vui

63 giờ, 52 phút, 10 giây
Cập nhật 21-02-2020
0
1274
399,000 VNĐ 699,000 VNĐ