• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu
CHƯƠNG 1. CƠ HỌC
0/21

Vật Lý 6 - Cô Trần Hồng Phương

Giáo viên: Cô Trần Hồng Phương

CHƯƠNG I_BÀI 1_ĐO ĐỘ DÀI.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 2_ĐO ĐỘ DÀI.pdf Xem Download
Chương 1_BÀI 3_ĐO THỂ TÍCH CHẤT LỎNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 4_ ĐO THỂ TÍCH VẬT RẮN KHÔNG THẤM NƯỚC.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 5_KHỐI LƯỢNG – ĐO KHỐI LƯỢNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_ BÀI 6_LỰC – HAI LỰC CÂN BẰNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 8_TRỌNG LỰC – ĐƠN VỊ LỰC.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 9_LỰC ĐÀN HỒI.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 10_LỰC KẾ - PHÉP ĐO LỰC.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 11_KHỐI LƯỢNG RIÊNG – TRỌNG LƯỢNG RIÊNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 13_MÁY CƠ ĐƠN GIẢN.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 14_MẶT PHẲNG NGHIÊNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 15_ĐÒN BẨY.pdf Xem Download
CHƯƠNG I_BÀI 16_RÒNG RỌC.pdf Xem Download
ÔN tập chương 1.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 18 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT RẮN.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 19 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT LỎNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 20 SỰ NỞ VÌ NHIỆT CỦA CHẤT KHÍ.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 21 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA SỰ NỞ VÌ NHIỆT.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 22 NHIỆT KẾ - THANG NHIỆT ĐỘ.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 24 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 25 SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC (tiếp theo).pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 26 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 27 SỰ BAY HƠI VÀ SỰ NGƯNG TỤ (tiếp theo).pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 28 SỰ SÔI.pdf Xem Download
CHƯƠNG II BÀI 29 SỰ SÔI (tiếp theo).pdf Xem Download
ôn tập chương 2.pdf Xem Download

Bình luận

Nguyễn Ngọc Thanh Hương
08:58 - 12/06/2020

Cô oi

trogiangvietjack
09:07 - 12/06/2020

E muốn hỏi gì cứ hỏi trên này e nhé

Nguyễn Ngọc Thanh Hương
09:01 - 12/06/2020

Sao e vao vao có de bất lên ma e vào khổng được

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Trần Hồng Phương


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm