• - Chưa học
  • - Đã học
  • - Đề kiểm tra
  • - Tài liệu

Vật Lý 7 - Cô Trần Hồng Phương

Giáo viên: Cô Trần Hồng Phương

Chương 1. bài 1. NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG – NGUỒN SÁNG VÀ VẬT SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 2.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 3 ỨNG DỤNG ĐỊNH LUẬT TRUYỀN THẲNG CỦA ÁNH SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 4 ĐỊNH LUẬT PHẢN XẠ ÁNH SÁNG.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 7 GƯƠNG CẦU LÕM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 6 GƯƠNG CẦU LỒI.pdf Xem Download
CHƯƠNG 1_ bài 5. ẢNH CỦA MỘT VẬT TẠO BỞI GƯƠNG PHẲNG.pdf Xem Download
tổng kết chương 1.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 10 NGUỒN ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 11 ĐỘ CAO CỦA ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 12 ĐỘ TO CỦA ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 13 MÔI TRƯỜNG TRUYỀN ÂM.pdf Xem Download
CHƯƠNG 2_ bài 14 PHẢN XẠ ÂM – TIẾNG VANG.pdf Xem Download
tổng kết chương 2.pdf Xem Download

Bình luận

Nguyễn Thị Minh Hạnh
20:28 - 02/10/2020

Cô giảng hay thế

Nguyễn Thanh Huyền
15:38 - 31/08/2021

Cô giáo Thắm giảng hay quá mọi người ơi

Nguyễn Khang
15:39 - 08/09/2021

da cho em hoi bai 7.10 trong sbt
lam sao vay a em chua hieu lam

Các khóa học khác của Giáo viên Cô Trần Hồng Phương


Người mua khóa học này cũng mua các khóa học dưới đây

Xem thêm