Nguyễn Thị Thu

Bộ môn: Hóa Học

Họ và tên

Nguyễn Thị Thu

Nơi công tác

Đại học Sư phạm Hà Nội

Bộ môn

Hóa Học

Học vị

Thạc Sĩ

Email

nguyenthithu.hnue@gmail.com

Khóa học tiêu biểu

Hóa Học 8 - cô Nguyễn Thị Thu

Giới thiệu:

BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH
- Học sinh chuyên hoá khoá k48 trường THPT Sơn Tây
- Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2014
- Tốt nghiệp thạc sỹ trường Đại học Sư phạm Hà Nội năm 2016
- Đã từng tham gia luyện thi nhóm HSG thành phố Hà Nội
- Nhiều học sinh đạt thành tích cao trong năm học, đặc biệt trong kì thi đại học và THPTQG với điểm số cao.