Danh sách câu hỏi

Có 727334 câu hỏi trên 14547 trang
Lập dàn ý cho bài văn miêu tả ngôi trường của em theo gợi ý sau: 1. Mở bài (Giới thiệu):                                                                                          Trường em nằm ở vị trí nào? Đặc điểm gì nổi bật giúp mọi người dễ nhận ra ngôi trường đó?... (Hoặc: Lí do em muốn tả cảnh ngôi trường đang học). 2. Thân bài:                                                                                                               * Cảnh bên ngoài của trường: Lối đi vào có gì nổi bật? Cổng trường thế nào? Biển trường ra sao? Hoạt động trước cửa trường vào thời điểm miêu tả có điểm gì đáng nói?...                                                                                                                           * Cảnh bên trong khu trường:                                                                                          • Sân trường rộng hay hẹp? Cây cối thế nào? Trên sân trường có những cảnh gì       nổi bật (về âm thanh, màu sắc ...).                                                                                      •Khu vực lớp học (trước mặt em, bên phải, bên trái) được bố trí ra sao? Các phòng học có những điểm gì làm em chú ý (cửa ra vào, cửa sổ, hành lang, mái hiên...)?                • Các khu vực khác ở trường em (văn phòng, nhà hiệu bộ, thư viện) có gì nổi bật? 3. Kết bài:                                                                                                             Cảnh trường (vào lúc miêu tả) gợi cho em những cảm nghĩ gì? (hoặc: Em có suy nghĩ gì về ngôi trường thân yêu của mình?...)