Danh sách câu hỏi

Có 816 câu hỏi trên 17 trang
Thu thập thông tin về việc làm của các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ cảnh quan thiên nhiên, môi trường tự nhiên theo những gợi ý sau: a. Phỏng vấn cá nhân, tổ chức hoặc quan sát thực tế những việc làm liên quan đến bảo tồn cảnh quan thiên nhiên. - Lên kế hoạch, phân công (nếu làm việc nhóm) thực hiện phỏng vấn, quan sát thực tế: Nội dung công việc Phẩm chất, năng lực Thời gian (bắt đầu – kết thúc) Cơ hội phát triển …………………………………………   ……………..………………….. ……………………………………. …………………. …………………. …………………………………………   ………………………………   …………………………………… …………………………………… …………………………………………   ……………………………… …………………………………… ……………………………………. - Ghi nhận thông tin theo bảng: Tên (cá nhân, tổ chức) Kênh liên lạc (email, điện thoại,..) Việc làm của cá nhân, tổ chức Kênh ghi nhận thông tin (ghi chép, ghi âm, chụp hình, quay phim….) …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ………………….
Lựa chọn và ghép các phẩm chất, năng lực phù hợp với mỗi nhóm nghề tương ứng. Yêu cầu về phẩm chất Nhóm nghề Yêu cầu về năng lực A1. Kiên trì, cẩn thận… B1. Nhóm nghề hành chính/ dịch vụ Kế toán, kiểm toán viên nhân viên thu ngân, nhân viên hành chính, nhân viên bưu điện… C1. Kĩ năng sử dụng công cụ, thiết bị, máy móc, các bản vẽ điện tử. A2. Thích khám phá, tuân thủ kỉ luật,.. B2: Nhóm nghề quản lí/ tổ chức Hướng dẫn viên du lịch quản lí khách sạn, thẩm phán, nhân viên ngân hàng… C2. Có khả năng trong tìm hiểu và giải quyết các bài toán hay những vấn đề khoa học. A3. Cởi mở, thân thiện,… B3. Nhóm nghề xã hội Nhân viên công tác xã hội, luật sư, sĩ quan, giáo viên, huấn luyện viên, nhà tham vấn, hộ lí, thủ thư………… C3. Có khả năng trong hoạt động nghệ thuật như: kịch, thủ Công, khiêu vũ, âm nhạc hay viết văn.   A4. Thân thiện, nhân ái,... B4. Nhóm nghệ nghệ thuật Họa sĩ, nhà thiết kế nội thất, nhà văn, nhạc sĩ, nghệ sĩ, giáo viên nghệ thuật,... C4. Có năng lực trong định hướng, hỗ trợ mọi người như giảng dạy, tư vấn, chăm sóc hay sơ cứu, cung cấp thông tin,... A5. Nhiệt tình, trung thực, cải mở,... B5. Nhóm nghề nghiên cứu  Bác sĩ, dược sĩ, nhà khoa học, bác sĩ thú y kĩ sư phần mềm, giảng viên đại học,... Có khả năng tố chức, điều hành và thuyết phục mọi người, thích buôn bán và kinh doanh ý tưởng,.. A6. Tỉ mỉ, cẩn thận… B6. Nhóm nghề thực tế/ kĩ thuật Lính cứu hỏa, cảnh sát, thợ cơ khí, kiểm lâm, phi công, thợ điện, kĩ sư nông nghiệp, thơ mộc… C6. Có khả năng với những con số, sổ sách hay máy móc theo một hệ thống, một trật tự nhất định…