Luyện thi THPT QG

Luyện thi THPT QG môn Toán - Thầy Trần Xuân Trường - Mục tiêu 8+

Khóa học này sẽ cung cấp cho các em đầy đủ kiến thức cơ bản, kiến thức trọng tâm và bao quát toàn diện chương trình lớp 12 nhằm chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 đạt kết quả tốt nhất

5 (2)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Luyện thi THPT QG môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh - Mục tiêu 8+

LUYỆN THI THPT QG MÔN HÓA - THẦY TRẦN THẾ ANH - MỤC TIÊU 6+

4.5 (6)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Lê Văn Hải - Mục tiêu nắm chắc 8,5

LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY LÊ VĂN HẢI - MỤC TIÊU NẮM CHẮC 8,5

5 (4)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

Khóa NGỮ PHÁP môn Tiếng Anh- Luyện thi THPT QG - cô Vũ Thanh Hoa

5 (6)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

5 (3)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Lý - Thầy Hoàng Cường - MỤC TIÊU 8+

LUYỆN THI THPTQG MÔN LÝ - THẦY HOÀNG CƯỜNG

4.5 (3)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+

Luyện thi THPTQG môn Vật Lý - Thầy Lê Xuân Vượng - Nền tảng 8+

0 (0)

799,000 VNĐ

399,000 VNĐ

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

Khóa MẤT GỐC môn Hóa - Thầy Trần Thế Anh

4.5 (4)

399,000 VNĐ

Khối 10, 11

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

Toán 11 - Thầy Nguyễn Quý Huy

5 (2)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Vật Lý 11 - Thầy Trần Trung Hải

Vật Lý 11 - Thầy Trần Trung Hải

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Hóa Học lớp 11 - cô Lê Thúy Hằng

Khóa học Hóa học lớp 11 của cô Lê Thúy Hằng cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích về Hóa học vô cơ và Hóa học hữu cơ. Nội dung khóa học bao gồm 9 chương và 45 bài, bám sát sách giáo khoa.

5 (1)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ngữ văn lớp 11 - cô Hương Xuân

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 52 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 11.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ôn luyện Hóa học lớp 11 - cô Lê Hằng

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 09 chương và 32 bài, ôn luyện các dạng bài tập theo kiến thức lý thuyết đã được học ở khóa học cơ bản.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 7 chương và 36 bài, bám sát sách giáo khoa hóa học lớp 10.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ôn luyện Vật Lý lớp 10 - Thầy Quách Duy Tường

Khóa học Ôn luyện Vật lí 10 của thầy Quách Duy Trường cung cấp hệ thống kiến thức trọng tâm theo từng chương.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Vật Lý lớp 11 - Thầy Võ Thanh Được

Khóa học Vật lí 11 của thầy Võ Thanh Được cung cấp cho các em những kiến thức bổ ích nhất về Điện - Điện từ và Quang hình.

5 (1)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Khối THCS

Ngữ Văn lớp 9 - Cô Nguyễn Ngọc Anh

Ngữ Văn lớp 9 - Cô Nguyễn Ngọc Anh

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

Toán 9 - Thầy Trần Trung Hải

5 (1)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 8 - cô Hoài Thu

Khóa học Tiếng Anh lớp 8 của cô Nguyễn Hoài Thu rèn luyện đủ cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc Viết trong Tiếng Anh, bám sát chương trình Sách giáo khoa.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ôn luyện TOÁN 8 - Thầy Phan Toàn

Khóa học gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với hơn 30 bài giảng bám sát kiến thức Toán lớp 8

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tổng ôn Ngữ Văn vào 10 - cô Hoàng Tố Nga

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 3 chuyên đề tương ứng với 3 chương và 84 bài khái quát kiến thức tổng hợp về môn Ngữ Văn trong chương trình Ngữ Văn THCS.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

Khóa học Tiếng Anh lớp 6 của cô Nguyễn Tuyết Nhung rèn luyện đủ cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc Viết trong Tiếng Anh, bám sát chương trình Sách giáo khoa.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ngữ Văn lớp 7 - cô Phạm Lan Anh

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm Bài giảng chính bám sát sách giáo khoa bao gồm phần: Văn bản, Tiếng Việt, Tập làm văn trong đó có gồm 55 bài bám sát sách giáo khoa Ngữ Văn 7.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Toán 8 - Thầy Phan Toàn

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề đại số và 4 chuyên đề hình học với 60 bài bám sát chương trình sách giáo khoa toán học lớp 8  

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Khối tiểu học

Tiếng Anh lớp 5 - Cô Giang Ly

Khóa học Tiếng Anh trực tuyến lớp 5 của cô Giang Ly rèn luyện đủ cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc Viết trong Tiếng Anh, tập trung vào chủ đề Family, The World Around, my friends, and my school.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Tiếng Anh Lớp 4 - cô Giang Ly

Khóa học Tiếng Anh lớp 4 của cô Giang Ly rèn luyện đủ cả 4 kĩ năng Nghe - Nói - Đọc Viết trong Tiếng Anh, tập trung vào chủ đề Family, The World Around, my friends, and my school.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 5 - Cô Kiều Thu Linh

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề, 5 chương và 30 bài giảng bám sát sách giáo khoa Toán 5.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Ôn luyện Toán 4 - cô Nguyễn Thùy Linh

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 5 chuyên đề, 5 chương và 30 bài giảng với các dạng toán bám sát sách giáo khoa Toán 4.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Toán 4 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề, 5 chương và 32 bài giảng bài bám sát sách giáo khoa Toán 4.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Toán 5 - Cô Nguyễn Thị Ngọc

Nội dung kiến thức khóa học bao gồm 4 chuyên đề, 5 chương và 33 bài giảng bám sát sách giáo khoa Toán 5.

0 (0)

699,000 VNĐ

599,000 VNĐ

Giảng viên tiêu biểu